Redagowanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej




Zejście załogi na ląd.. 3.Ewaluacja/pods umowanie ok. 15 min Czytanie wybranych baśni.. Opowiadanie , to przedstawienie czegoś własnymi słowami, jest to forma wypowiedzi przedstawiająca wydarzenia, które są najczęściej ułożone w kolejności chronologicznej, zazwyczaj w czasie przeszłymNa podstawie historyjki obrazkowej.. 1 Zadanie.. 3.Historyjki obrazkowe i ilustracje do wierszy, opowiadań, bajek • Pomoce do zajęć • pliki użytkownika jot_em18 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.opowiadanie • karty pracy • pliki użytkownika Jutka_ak przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • uzupełnianie tekstu.bmp, Jak interpretować opowiadanie.pdfWypowiedzi uczniów na temat „Jak można uczcić święto mamy?. Sztuka pisania - opowiadanie.. Rozpadanie się statku i ostrzeżenie szczurów.. III.i kredkami pracę na temat Fantastyczny świat pojazdów na polonistyczna proste i zdania złożone − umie ułożyć i zapisać zdania , − pisze zdania na podany temat, − pisze opowiadanie z monologiem na podstawie historyjki obrazkowej, − zapisuje wyrazy poprawnie pod względem ortograficznym; I (1.3, 2.3, 2.5, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4)Zabawy dramowe.. Ekspresja słowna uczniów podczas opowiadania w formie ustnej: - utrwalone na taśmie, - wyjściowy materiał treściowy..

Dla Ucznia : 1.Samodzielne redagowanie opowieści na podstawie historyjki obrazkowej.

- Kto był przyjacielem kaczorka kwaka?. Wykorzystuje się je do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu, gdyż są bogatym źródłem, które niesie ze sobą wiele możliwości pracy.. Porządkowanie wyrazów wg alfabetu.Środa 22 IV - „Układamy opowiadanie".. Uczniowie wspólnie z nauczycielem redagują treść opowiadania na podstawie wycieczki, historyjki obrazkowej i zebranego materiału słownikowego.. Próby układania zakończenia historyjki - dzieci dzielą się swymi pomysłami.. Schemat opowiadania : a) wstęp - nawiązanie do utworu, na którego podstawie ułożono opowiadanie - przedstawienie bohatera i miejsca zdarzeń, wprowadzenie do wydarzenia głównego b)rozwinięcie - opowiadanie wudarzeń według planu z zachowaniem porządku chronologicznego i logicznegoUczniowie otrzymują historyjkę obrazkową „Dbamy o nasze zęby" (aneks IV) 8.. Odpowiednio ukierun-Historyjki obrazkowe - zadaniem dziecka jest opisanie historii przedstawionej na obrazkach.. Utrwalenie przymiotnika.. Dokańczamy plan wydarzeń: 1..

Samodzielne redagowanie opisu mamy.

SPOTKANIE ONLINE O GODZINIE 13:00 .. Holowanie statku przez jaskółki.. Wspólnie słuchamy nagrania i wskazujemy na obrazku wymienione osoby.. Opowiadanie historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń - dobieranie tytułów.. Rozmowa o wartości pieniądza i jego znaczeniu w życiu codziennym.. Uczniowie oglądają kolejne ilustracje i wypowiadają się na temat tego co widzą.. Poznanie budowy opowiadania Zapoznanie ze strukturą opowiadaniaobrazków cykle - czyli historyjki obrazkowe.. Odczytywanie wskazań zegara, wprowadzenie pojęcia minuta, kwadrans- odczytywanie wskazań zegarów i zapisywanie godzin i minut.. - Co oznacza słowa wierny przyjaciel?. Redagowanie wypowiedzi na podstawie historyjek obrazko-wych „to specyficzna forma rozwijająca język dziecka.. Na podstawie historyjki obrazkowej i wyrazów pomocniczych( najpierw, następnie, potem, później, na koniec) uzupełnimy teks, który opowiada o tym, jak Igor lubi spędzać sobotę.… Czytaj dalej →Zadania - 7.05.2020 r. Edukacja polonistyczno - społeczna.Dzisiaj będziemy uczyć się redagować opowiadanie.. Wpłynięcie statku do zatoki.. Metody: oparte na słowie - praca z tekstem, rozmowa kierowana, pogadanka, oparte na obserwacji - pokaz, oparte na działaniu - kierowanie pracą uczniów, metoda poszukująca, metoda eksponująca, metoda praktycznego działania..

Rozmowa na temat opowiadania.

Zadanie pracy domowej: Przepisz baśń na komputerze w dowolnym edytorze tekstu, możesz uzupełnić tekst ilustracjami graficznymi, wydrukuj swoją pracę lub przynieś na dowolnym- układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej i podanego słownictwa; - uzupełnianie zdań tworzących opowiadanie o przygodach dziewczynki.. Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100.Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Bechlerowej „ Dwaj przyjaciele".. Komiksy edukacyjne z serii "Opowiedz tę historię" - zadaniem dziecka jest stworzenie opowiadania na podstawie komiksu.. I .Czytanie i analiza przykładowego opowiadania - podręcznik , str. 230.. 2 Indywidualne.. Uzupełniamy wyrazami zadanie 8 ze str. 21 w ćwiczeniach.. Cel: potrafię wskazać osoby wymienione w nagraniu.. Wykonujemy zadanie 10 ze strony 22 w ćwiczeniach.. Zgromadzenie i zapisanie na kartce słownictwa określającego czas i następstwo czasowe,- redaguje opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej.. * Opowiadanie przygody zilustrowanej w podręczniku.. * Redagowanie pisemnego opowiadania „Ostrzeżenie szczurów" ze zwróceniem uwagi na jego budowę - wstęp, rozwinięcie, zakończenie.. - Czy przyjaciele myśleli o sobie, gdy uciekli przed psem?. Sztuka pisania - opowiadanie.. Tworzenie zdań złożonych, funkcja przecinka.Ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i językowe.Nauka pisania opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej..

"- na podstawie cicho czytanego tekstu pt.„Dzień Matki" oraz historyjki obrazkowej.

Poniżej znajdziecie tekst opowiadania Czesława Janczarskiego pt. „Zabawa karnawałowa" oraz moją wersję historyki obrazkowej.. 5.Każda historyjka obrazkowa otrzymuje swój numer identyfikacyjny.. Zmierzycie odległości na mapie i obliczycie długości tras między miastami.„Zabawa karnawałowa" - historyjka obrazkowa Poniżej znajdziecie tekst opowiadania Czesława Janczarskiego pt. „Zabawa .-język polski - podręcznik s. 60 - ustne i pisemne redagowanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej, z wykorzystaniem podanych czasowników i pytań.. Aby pobrać tekst należy kliknąć w link poniżej 🙂 dodatkowo na osobnych planach są zabawki, które występowały w opowiadaniu 🙂 może komuś się .Samodzielne redagowanie opowieści na podstawie historyjki obrazkowej.. Ćwiczenia, s. 58.. Na podstawie historyjki obrazkowej i wyrazów pomocniczych( najpierw, następnie, potem, później, na koniec) uzupełnimy teks, który opowiada o tym, jak Igor lubi spędzać sobotę.Temat: Jak napisać opowiadanie?. Ćwiczenia w czytaniu.. 6.„Zabawa karnawałowa" - historyjka obrazkowa Poniżej znajdziecie tekst opowiadania Czesława Janczarskiego pt. „Zabawa karnawałowa" oraz moją wersję historyki obrazkowej.. Historyjka obrazkowa umożliwia nauczycielowi realizację wszy­stkich zadań dotyczących rozwijania myślenia, ponieważ ukła­danie i omawianie treści obrazków tworzących historyjkę wymaga doskonalenia różnych operacji umysłowych.„Zabawa karnawałowa" - historyjka obrazkowa.. 2. obrazek : Wróżka wychodzi ze sklepu z kartonem w którym jest różdżka.. Doskonalenie .Subject: Story time - historyjka obrazkowa.. Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.. * Układanie i zapisywanie planu wydarzeń na podstawie historyjki obrazkowej oraz tekstu lektury z wykorzystaniem wyrazów z ramki.. Zajęcie statku doktora przez piratów.Dziecko - na podstawie tytułu oraz tego, jak rozwija się akcja w pierszych zdaniach, ma za zadanie samodzielnie dokończyć opowiadanie - tak by tworzyło ono logiczną całość, z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych.Opowiadanie baśni Marii Ewy Letki „Czarodziejski pieniążek" na podstawie tekstu i historyjki obrazkowej - następstwo czasowe, ustalenie kolejności wydarzeń w opowiadaniu.. 1. obrazek : Wróżka jest w sklepie w , którym jest promocja różdżki .. LEKCJA NUMER: 374 - Pisownia wyrazów z "ó" niewymiennym;Dzisiaj będziemy uczyć się redagować opowiadanie.. Uwrażliwienie na potrzebę pomagania osobom potrzebującym.. Historyjki obrazkowe - materiał pomocny; prezentują ciągi wydarzeń wzajemnie uwarun-kowanych i logicznie powiązanych.. Aby pobrać tekst należy kliknąć.Na podstawie historyjki obrazkowej napisz plan wydarzeń do opowiadani o zakupach wróżki Adelajdy .. Cele: redagowanie opowiadania twórczego, zachowanie kolejności wydarzeń i trójdzielnej kompozycji..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt