Sprawozdanie na dyplomowanego efekty
Dokumentacja formalna ( 9.1. rozporządzenia).Akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek od butelek, za które Firma odbierająca zakrętki pokrywa całkowity koszt zakupu sprzętu.. Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnejSPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji .. stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. 2 pkt.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywaniaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. Z uwagi na ogromną ilość potrzebnych zakrętek, akcja trwa nadal, aż do uzyskania potrzebnej ilości.. • • Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, doradztwa .. Mikołaja Kopernika w Lipnie.. Efektem podjętych działań dla nauczyciela jest możliwość zapewnieniaZrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzenia działania 1..

Podobnie też napisałam sprawozdanie.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. WZBOGACANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA .Wiem, że staż kończy sie po 2 latach i 9 miesiącach i że na złożenie wniosku o postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego mam 3 lata od zakończenia stażu.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. 2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Tabela składała się z 4 kolumn (paragraf, zadania, forma realizacji, czas).. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach I. Marta Wesołowska-Kardas.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Do rozdania mam 5 takich egzemplarzy, więc jeśli chcecie, żeby jeden z nich powędrował do Was, oto co musicie zrobić.W komentarzu pod tym postem odpowiedzcie na jedno z moich pytań dyplomowanych:.. Efekty: Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałem udział, .OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH w § 8 ust..

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2001r.

Należy pamiętać, że dokumentacja na stopień nauczyciela dyplomowanegoSprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .Grupa A.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. Iwona Połaniecka.. Jestem bardzo ciekawa Waszych wypowiedzi i czekam .Efekty podjętych działań: Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. Ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela i wychowawcy.zgodnie z obecnymi tendencjami i przepisami, na dyplomowanego, np.. Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

Adamów.Uzyskane efekty: o poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego, o poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, o opracowałam plan rozwoju zawodowego w powiązaniu z koncepcją pracy szkoły, uwzględniając potrzeby i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy odbywający staż w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu.Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Efekty: Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego..

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Samodzielna lektura pedagogiczna i metodyczna.. Zasadniczo dokumentację prezentowaną komisji można podzielić na dwie części: I.. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych przyniosło pozytywne efekty: - uczenie się dzielenia z innymi, i ukończyłam w 2005r.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. Zawarliśmy niektóre zadania w sprawozdaniu jedynie dlatego, że znalazły się wcześniej w planie rozwoju zawodowego.. Opis na stronie sprawozdanie .W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. Nie mogę natomiast nigdzie w przepisach znaleźć, ile mam czasu po zakończeniu stazu na złożenie sprawozdania do dyrekcji.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. PODJĘŁAM DZIAŁANIA, PRZYGOTOWUJĄCE DO ODBYCIA STAŻU Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 r. Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły .sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r. Został wydłużony o 61 dni w związku z nieobecnością moją w pracy na skutek choroby.. Sobków.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2016Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.Efekty: Wymiernym efektem prowadzonych zajęć są wyniki uzyskiwane przez uczniów biorących udział w wyżej wymienionych konkursach.. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań .. Chcąc uzyskać pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej trzeba zadbać o przestrzeń i .życiu szkoły.. Zarówno plan jak i sprawozdanie pisałam wg starych paragrafów.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Co uważasz za największy sukces w swojej pracy zawodowej?. 10 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .. którzy wspierali mnie w organizacji konkursów i inicjatyw na terenie szkoły.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Staż na nauczyciela dyplomowanego mogłam rozpocząć po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który otrzymałam 21 grudnia .Sprawozdanie roczne ze stazu na dyplomowanego.. Odpowiedzi możecie również przesyłać na adres [email protected] Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.1 1 Teczka nauczyciela kandydata na dyplomowanego Niniejszy poradnik uwzględnia zmiany z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt