Jak napisać sprawozdanie z kadencji sołtysa




więcej informacji jak zawsze na anetaszostak.pl Pojawia się dużo pytań o sprawozdanie, gorący czas przed nami, dlatego .Sprawozdanie Sołtysa za rok 2017; Samorząd wiejski Sprawozdanie Sołtysa za rok 2017 Napisane: 29 styczeń 2018.. Dzięki temu będę mogła skupić się na problemach i zająć Państwu mniej czasu.. Sobczak Tadeusz 7.. Bielarz Mariusz 8.. Może mieć charakter ustny lub pisemny.Sprawozdanie z działalności sołtysa za czas kadencji 2015 - 2018 w miejscowości Bycina.. Sprawozdanie z działalności Sołtysa w kadencji 2010-2014 r.Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej.. Sołtys Piotr Wolniak oraz Rada Sołecka (w składzie: Jolanta Zadworna, przewodnicząca Rady oraz członkowie: Agnieszka Gutkowska, Magdalena Janek, Anna Magierowska, Karol Słoniewski) zostali wybrani dn. 13.01.2007 r.1 Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Siedlnicy za okres kadencji Skład Rady Sołeckiej: 1.. Oprócz bieżących spraw Rada Sołecka zajęła się przede wszystkim realizacją Funduszu Sołeckiego 2017 czyli: „Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa Zamarski - etap 5".Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej będzie krótkim przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej wioski i społeczności tu mieszkającej.. Dzisiejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem kilka.. W trakcie mojej ponad dwuletniej kadencji wraz z Radą Sołecką i dużą grupą osób wspierających realizowałem mandat zaufania, jakim zostałem obdarzony.SPRAWOZDANIE Sołtysa Pierwoszowa..

oraz wersji FILMOWEJ.#awansTv Sprawozdanie jak je napisać?

SOŁECTWO WIĄZOWNICA-KOLONIA W trakcie mojej ponad dwuletniej kadencji wraz z Radą Sołecką i dużą grupą osób wspierających realizowałem mandat zaufania, jakim zostałem obdarzony.. Rada Sołecka pracowała w składzie: Bogusław Wawrzyczek - sołtys, Ewelina Szczepańska, Renata Gerono, Grzegorz Fudali, Marek Kojzar, Jan Kuś, Czesław Mika.Sprawozdanie sołtysa z działalności Rady Sołeckiej za okres: luty - grudzień 2015 i styczeń -Grudzień 2016 rok.. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana na trzecią kadencję pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką w składzie: NinaPrzyjrzałam się statystykom bloga i w ostatnim czasie tematem, który bije rekordy w wyszukiwarce jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki.. Ale działalność współczesnego sołtysa podlega większej krytyce samych mieszkańców wsi, jak i kontroli władz .Dowiedz się czym jest sprawozdanie, jak je napisać, jaki zastosować układ tekstu, zapoznaj się ze wzorem i przykładem sprawozdania.. Zgodnie ze Statutem Sołectwa Sitno stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/353/2014Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 września 2014r.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Rozmierki oraz wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Autor: Piotr 15 luty, 2015 - 19:12 W piątek 13 lutego 2015 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie dotyczące wyboru sołtysa i rady sołeckiej Rozmierki oraz przedstawiono z bieżącej kadencji sprawozdanie z działalności .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁĘCKIEJ SOŁECTWA PRZEGĘDZA KADENCJI 2000-2004 Sołtys i nowo wybrana rada sołecka rozpoczęła swoją działalność zgodnie z postanowieniem Statutu, który stwierdza, Ŝe do sołectwa Przegędza będącą ..

Lewandowski Zbigniew 5. na zakończenie kadencji 2015-2019.

Wybór Rady Sołeckiej.. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.08-210 Platerów, ul. 3 Maja 5, tel.. 83 357 84 47, [email protected] SOŁTYSA JACKA PIWOWARSKIEGO Z MINIONEJ KADENCJI.. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok.. 4 stwierdzam, iż w całej kadencji odbyło się 11 zebrań wiejskich zwołanych przez Sołtysa oraz 1 zwołane przez Burmistrza.. W związku z uchwałami oraz sugestiami Mieszkańców na zebraniach wiejskich odbyło się wiele .Wszystkie sprawozdania z zebrań zamieszczone zostały na stronie internetowej: Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Ma większą swobodę działania, niż chociażby jego poprzednik z epoki PRL-u.. W lutym 2011r.. Sprawozdanie obejmuje za okres od 17 lutego 2011 do 26 lutego 2015.. W celu ułatwienia odbioru przygotowałam informacje na piśmie, zawierającą konkretne fakty i liczby.. Zgóralski Mariusz 6.. 2011-2015 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 Zrealizowano następujące przedsięwzięcia -12500 zł: -dzień dzieckaSprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2015-2018.. Do tych prac niejednokrotnie włączali się z własnej .Sołtys (z niem..

Sprawozdanie z działalności sołtysa kadencji 2015 - 2019.

W trakcie mojej czteroletniej kadencji wspólnie z Radą Sołecką i dużą grupą mieszkańców wspierających realizowałem mandat zaufania, jakim zostałem obdarzony przez swoich wyborców w dniu 26 lutego 2015 roku.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ USTANOWA od stycznia 2007 do stycznia 2011 1.. 3 §14 pkt.. Wybór Sołtysa.. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.. także: Sprawozdanie (etap szkolny) Sprawozdanie.. Panie z Rady, jak również z Klubu Seniora, uczestniczyły aktywnie w przygotowaniu i przeprowadzaniu planowanych imprezy dla mieszkańców, m.in. piekąc ciasta.. Wydarzenia kulturalne, sportowe, ogłoszenia, sprawozdania z posiedzeń rady sołeckiej.. Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza .Sprawozdanie z działalności sołtysa za czas kadencji 2011 - 2014 w miejscowości Bycina.. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana na drugą kadencję do pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką w składzie:Sołtys (członek Rady Sołeckiej) może złożyć rezygnacje w toku kadencji z pełnionej funkcji.. W styczniu 2015r.. JuŜak Piotr 9.. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Sołtysa (członka Rady Sołeckiej) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta Gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcje .Sprawozdanie Sołtysa za okres od 17 lutego 2011 do 26 lutego 2015..

Wybierany jest przez mieszkańców wsi na 4 lata kadencji.

W OKRESIE KADENCJI.. ISPRAWOZDANIE SOŁTYSA JACKA PIWOWARSKIEGO Z MINIONEJ KADENCJI.. Chociaż na blogu pojawił się w ubiegłym roku jeden wpis dotyczący sprawozdania zarządu to jednak w wiadomościach mailowych prosicie o przykładowy wzór sprawozdania zarządu z działalności, który we własnym zakresie wypełnicie .Dokładnie 6 lat temu 14 października 2012 roku zostałem wybrany na sołtysa wsi, ale całkiem niedawno było zebranie sołeckie i sprawodzanie za ostatni rok, które prezentuje w wersji do czytania: sprawozdanie-z-dzialalnosci-soltysa-i-rady-soleckiej-2018.. SOŁECTWO WIĄZOWNICA-KOLONIA.. Zapytania i wolne wnioski.. SOŁECTWO WIĄZOWNICA-KOLONIA W trakcie mojej ponad dwuletniej kadencji wraz z Radą Sołecką i dużą grupą osób wspierających realizowałem mandatsprawozdanie sołtysa z dzialalności w okresie kadencji 2011-2015 Szczegóły Opublikowano: niedziela, 01, marzec 2015 08:47 Marlena Odsłony: 1690 SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI .. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.. Kosiński Zbigniew 10.Michalewicz Franciszek Sołtys Tracz Julita .Sprawozdanie z działalności Sołtysa w kadencji 2015-2019 r. Zgodnie ze statutem Sołectwa Jelna rozdz.. Lewandowska Joanna 4..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt