Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia
2.Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, .. Na podstawie mapy i wiedzy własnej napisz, czy podane zdania są prawdziwe lubZadanie 19 Na podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. b) obronę Lwowa przed Ukraińcami.Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania A, i .. a) Zaklasyfikuj przedstawiony na ilustracji organizm do odpowiedniej grupy mięczaków.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (2 pkt) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Źródło: domena publiczna.. W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą rewolucja.. Karty pracy ucznia.Na podstawie fotografii oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się ilustracjom i wykonaj polecenia A, i .. Zaczęło się od zaczepki między pikietą rosyjską a oddziałem konnej gwardii [ ].. Ulotka propagandowa wzywa do oddania głosu zgodnie z zaleceniami 1.. Średniowiecze, Warszawa 1991, s. 73.Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.. Źródło 1.. A. Wymień kraje, których przywódcy wchodzili w skład Wielkiej Trójki.. a) Podaj typ statku, jaki ukazano na ilustracji.. Współczesny historyk o warunkach naturalnych Grecji [fragment] W przeciwieństwie do większości państw orientalnych, rozwijających się w dolinach wielkich rzek, […] losy Grecji pozbawionej działania tego czynnika ułożyły się odmiennie […].Na podstawie tekstów ródowych i wasnej wiedzy wykonaj polecenia..

4Na podstawie ilustracji oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

foto: archiwum własne A. Zakreślając właściwą cyfrę, wskaż ilustrację, na której przestawiono renesansowy fragment Wawelu.. Fragment opracowania historycznego Wiele czynników złożyło się na zjawisko, które można by nazwać „cudem gospodarczym" III tysiąclecia.. Runęła cała era zabobonu.Na podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Średniozamożni rzemieślnicy i kupcy posiadający obywatelstwo miejskie.. Źródło 2.. Budowla, która powstała w starożytności została przedstawiona na ilustracji oznaczonej numerem A.. B. Wstaw do tabeli imiona i nazwiska przywódców państw biorących udział w obradach Wielkiej Trójki.1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. Generał Igelström zaginął [ ].Na podstawie wiersza Marii Konopnickiej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. - Kiedy poinformowano nas na odprawie - w dzień lotu.Zadanie 19 Na podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 🎓 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji - Zadanie 2: Poznać przeszłość Wiek XX.. Podaj, jaką nazwą określa się w historiografii głosowanie, o którym mówią powyższe źródła.. Dokończ zdanie.. b) podaj dwie cechy , które umożliwiły Ci jego zaklasyfikowanie.. 2015-12-13 18:51:52 Korzystając z ilustracji , wykonaj polecenia; 2012-03-11 10:20:28Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia..

Na podstawie wywiadu i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Tam od Gniezna i od Warty Biją głosy w świat otwarty, Biją głosy, ziemia jęczy - Prusak polskie dzieci męczy!. b) Wymień dwa elementy konstrukcji, dzięki którym te statki odegrały ważną rolę w wypra -Na ich podstawie i wiedzy własnej wykonaj polecenia: (2 p.). Rozwiązania (1) Autor: wiciaisiwa24.. Obraz przedstawia: (1 p.). Przemyśl, 21 grudnia 1918 Drogi Panie Romanie, Wysyłając do Paryża delegację, która się ma porozumieć z Komitetem paryskim w sprawie wspólnego działania wobec aliantów, proszę Pana, aby zechciał Pan wszystko uczynić dla załatwienia rokowań.Zadanie 30 Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Generał WP, twórca i komendant pierwszej polskiej zbrojnej organizacji konspiracyjnej, Służby Zwycięstwu Polski.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.. a) walkę Polaków w trzecim powstaniu śląskim.. Podaj nazwę stylu architektonicznego przedstawionego obiektu oraz cechę wskazu-jącą na ten styl.. B. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnił ukazany na ilustracji budynek.1.. Źródło: Historia powszechna, t. 5, Novara 2007, s. 328. Podaj nazwę stroju męskiego przedstawionego na ilustracji.. Na podstawie zamieszczonej ilustracji (obrazu Wojciecha Kossaka) wykonaj zadania: (3 p.).

Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej odpowiedz na poniższe pytania.. W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą rewolucja.1.. 1. dodano: 2012-04-18 15:14:12. a) małż b) brak głowy .. (na podstawie: W. Kopaliński Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1987) 4 Zadanie 3.. Poniższe ilustracje wraz z fragmentami biografii przedstawiają kolejnych dowódców formacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.Na podstawie doświadczenia wykonaj podane polecenia.. Bijcie dzwony, bijcie serca, Niech drży Prusak przeniewierca, Niech po świecie krzyk wasz leci: - Prusak męczy polskie dzieci!Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia .. Fragment Roczników kwedlinburskich* Koronacja Bolesawa Chrobrego 1025.. Zaludnienie Europy w latach 1000-1500 Źródło: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia.. Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia A, B i C.Na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Żyzny Półksiężyc E. Wipszycka, Historia […], Warszawa 2007, s. 33.. Choć prawa człowieka powstały jako instrumenty ochrony przed tyranią sił niedemokratycznych, są w ustroju demokratycznym równie potrzebne jak w autokratycznym.Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

Na ich podstawie i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą .. (2 pkt) Na podstawie listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Napisz, do czego służył przyrząd przedstawiony na ilustracji.. Za tNa podstawie źródła i własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). Karykatura ilustrująca wydarzenie z 1904 roku Podaj stosowaną w historiografii nazwę układu, do którego nawiązuje rysunek.Przeanalizuj ilustrację, a następnie na podstawie własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Nazwa grupy społecznej Zadanie 9.. B. Wymień współczesny zawód, którego przedstawiciele, pełniąc obowiązki służbowe, noszą strój o tej nazwie.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2011-09-11 15:15:38 Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej .. Źródło 1.. B. Wyjaśnij wpływ tego rodzaju wynalazków na organizację wypraw odkrywczych.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.. Polskiego Stronnictwa Ludowego.. Wstaw znak X pod ilustracją, która przedstawia pismo opisane w pierwszym akapicie tekstu O książce.. Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji i wiedzy własnej.. Laska Jakuba, drzeworyt, XVI w.. Wywiad z 2006 r. z brytyjskim podoficerem lotnictwa George'em Robertem Adamsem, który uczestniczył w lotach nad warszawą podczas powstania w 1944 r. (fragment) Jak i kiedy dowiedział się pan o wybuchu powstania w Warszawie?.Komentarze

Brak komentarzy.