Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu




Enzymy występują (we wszystkich żywych komórkach / wyłącznie w komórkach o dużej aktywności metabolicznej).. (2 pkt) Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Uzupełnij poniższą tabelę Nazwa cukru / Rodzaj cukru / Właściwości redukujące / Występowanie ryboza deoksyryboza glukoza fruktoza sacharoza maltoza skrobia celuloza 2.. Wybrane określenia podkreśl.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Cechy zewnętrzne ( wygląd, strój).. Egzamin maturalny z chemii Poziom rozszerzony.. Wybrane określenia podkreśl.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.. Wybrane określenia podkreśl.. Wybrane określenia podkreśl.. 1.Uzupełnij poniższe zdania tak, aby poprawnie charakteryzowały enzymy.. Reakcja otrzymywania tłuszczu - tristearynianu glicerolu: (uzupełnij).. 2010-09-12 17:31:05; Na podstawie internetu lub atlasu płazów przedstaw krótką charakterystykę wybranego gatunku polskiego płaza.. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.. Podczas reakcji zachodzącej w probówce II jon azotanowy(III) pełni funkcję (reduktora / utleniacza).1..

Uzupełnij poniższą kartkę informacją.

2011-09-15 14:54:36Poniższe treści są realizowane podczas 5 jednostek lekcyjnych.. Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby.. Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Dzięki zawartości gliceryny kosmetyki nie zasychają ani nie "rolują się" na skórze.. W warunkach panujących w laboratorium glicerol jest cieczą, która ( miesza się / nie miesza się ) z wodą i z innymi rozpuszczalnikami polarnymi, a z .Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Zadanie premium.. ( Dobrze / słabo ) rozpuszcza się w rozpuszczalnikach polarnych, np. w wodzie.Jak napisać charakterystykę .. W warunkach panujących w laboratorium glicerol jest cieczą, która ( miesza się / nie miesza się ) z wodą i z innymi rozpuszczalnikami polarnymi, a z .Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej..

Zobacz poniższą videolekcję od 18:42 do 23:01.

Glicerol reaguje z aktywnymi metalami, np. z sodem, tworząc alkoholany i. pokaż więcej.. II Wyrazy, które pomogą uniknąć powtarzania słów.Uzupełnij poniższe zdania.. Zadanie premium.. Glicerol reaguje z aktywnymi metalami, np. z sodem, tworząc alkoholany i. pokaż więcej.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Uzupełnij poniższą charakterystykę.. 699 Zadanie.. Przedstawienie postaci ( kim jest, gdzie mieszka).. Wybrane określenia podkreśl.. Wybrane określenia podkreśl.Glicerol odgrywa ważną rolę w fizjologii zwierząt np. u owadów ze względu na obniżanie punktu zamarzania i przechłodzenia ich płynów ustrojowych.. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie.. W warunkach panujących w laboratorium glicerol jest ciecz .Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) tych alkenów.. Glicerol reaguje z aktywnymi metalami, np. z sodem, tworząc alkoholany i ( wodór / wodę ), pod działaniem kwasów karboksylowych ( ulega / nie ulega ) reakcji .Uzupełnij poniższą charakterystykę.. 544 Zadanie.. Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. Gliceryna łagodzi również wysuszenie skóry spowodowane przez inne składniki kosmetyków.a) Glicerol czyli "gliceryna" jest to "alkohol" trihydroksylowy, tzn. że cząsteczka glicerolu zawiera "trzy grupy -OH" b) "Kwasy karboksylowe" są to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę "karboksylową" -COOH, która jest grupą funkcyjną "kwasów karboksylowych" c) "Estry" są produktami reakcji estryfikacji, tzn. reakcji "alkoholi" z "kwasami".1..

...Wpisz i uzupełnij poniższą notatkę (zeszyt przedmiotowy).

Aktywność enzymów (zależy / nie zależy) od pH środowiska.Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Zrozum.. Podsumowanie ( ocena postaci, wnioski).. Wybrane określenia podkreśl.. Cechy wewnętrzne ( 4- 5) z uzasadnieniem.. Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało ono informacje prawdziwe.. 1.b) Uzupełnij poniższą charakterystykę chlorowodoru, podkreślając jedną z podanych w każdym nawiasie właściwości.. 700 Zadanie.. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.raz dwa trzy.. Wzór alkenu o największej trwałości o najmniejszej trwałości Zadanie 32.. Wybrane określenia podkreśl.. 1.Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Budowa tłuszczów .. W warunkach panujących w laboratorium glicerol jest cieczą, która ( miesza się / nie miesza się ) z wodą i z innymi rozpuszczalnikami polarnymi, a z .Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie..

Wzór ogólny tłuszczów: (uzupełnij).

W probówce I jony azotanowe(III) (redukują / utleniają) jony jodkowe do wolnego jodu.. ZADANIA DLA UCZNIA: Wyszukaj w słowniku języka polskiego hasła: sabotaż, mały sabotaż, dywersja i w skrócie zapisz wyjaśnienia tych pojęć - 702 Zadanie.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. Do grupy estrów należą też tłuszcze tłuszcze, choć wcale ładnie nie pachną.Te niezbędne składniki naszej codziennej diety występują w naturalnych warunkach - w mięsie, rybach i roślinach oleistych.Jak zapisać reakcję spalania glicerolu?. Dodatkowo składniki w kosmetykach z gliceryną nie krystalizują się i zdecydowanie lepiej łączą się ze sobą.. 546 Zadanie.. Wybrane określenia podkreśl.. 701 Zadanie.. Tłuszcze to estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.. Zestaw B jest zestawem kontrolnym dla (zestawu A / zestawu C / zestawu D), natomiast zestaw D to zestaw (kontrolny / badawczy) dla (zestawu A / zestawu B / zestawu C).. Wybrane określenia podkreśl.. Pozwala więc zwiększyć tolerancję na zamarzanie, czyli odporność na powstawanie lodu w organizmie i przebywanie w zimnym klimacie.Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Glicerol reaguje z aktywnymi metalami, np. z sodem, tworząc alkoholany i ( wodór / wodę ), pod działaniem kwasów karboksylowych ( ulega / nie ulega ) reakcji .Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. 7a język polski .. W temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym jest ( gazem / cieczą / ciałem stałym).. (2 pkt) Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. Uczeń przeprowadził doświadczenie polegające na reakcji glukozy z odczynnikami Tollensa i Trommera.. TEMAT 1: W służbie Małego Sabotażu - A.Kamiński "Kamienie na szaniec".. Wybrane określenia podkreśl.. Notatka: 1..



Komentarze

Brak komentarzy.