Sprawozdanie z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.. 33 3.1.2.3 Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów .Czym jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia?. Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa .Uczeń z niepełnosprawnością, którego stan zdrowia nie uniemożliwia uczęszczania do szkoły, ale sprawia trudności w funkcjonowaniu w szkole, będzie mógł skorzystać z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, obejmującej zajęcia indywidualne i…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt