Sprawozdanie częściowe ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

w Szkole Podstawowej im.. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Śliwińska; sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego Monika Zielińska ; Sprawozdanie czastkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego katarzyna szczepanowskaWitam, umieszczam "…


Czytaj więcej

Sprawozdanie na dyplomowanego efekty

Dokumentacja formalna ( 9.1. rozporządzenia).Akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek od butelek, za które Firma odbierająca zakrętki pokrywa całkowity koszt zakupu sprzętu.. Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnejSPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Spra…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego język polski

2 z odbytego stażu na nauczyciela dyplomowanego, a także programy autorskie SKS i wychowania fizycznego dla .Rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem mianowanym; Pytania na rozmowę kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego; Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego; Przebieg stażu i obowiązki nauczyciela mianowanego ubiegającego się o dyplomowanie; Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL…


Czytaj więcej

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2018

Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z rea…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt