Przykładowe sprawozdanie z praktyk w przedszkolu

• Zapoznałam się z rejestracją materiałów w programie MRP, generowaniem dokumentów z działu przygotowania produkcji w postaci przewodników produkcyjnych.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.W dzienniczku praktyk wymagane jest podanie czasu oraz liczby godzin przepracowanych w ciągu dnia..…


Czytaj więcej