Napisz zdania przeczące she has two jobs at the same time

Aby poprawnie wykonać to zadanie, musisz używać poprawnie małych i wielkich liter oraz stosować się do zasad interpunkcji.. Dla ułatwienia zostały podane pierwsze wyrazy.21) She has lived here for fifteen years.. Do they have nice teachers .Napisz na karcie odpowiedzi numer zdania i odpowiednią literę, np. 0.A.. Zastosuj odpowiedni czas - present perfect lub past simple.. 3 Zadanie 2.. PRZYKŁAD Columbus / discover (Australia / America) Columbus didn't discover Australia.. 2) Nie stosujemy form …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt