Napisz pracę w której opiszesz i zinterpretujesz jedną z grafik

Proszę pomóżcie potrzebne na jutro 2020-04-30 12:09:00Spotkanie z lwem - przygoda z lektury "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza.. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 100 słów.. Poniższe zwroty porównawcze mogą być używane zamiennie: to compare - dla porównania; compared to - w porównaniu zPracowałam już na stanowisku referenta w firmie "Jot" sp.. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 100 słów.. Dopytaj ; Obserwuj .. Na podstawie lektury napisz, czego się od nich nauczyła: 1. napisz …


Czytaj więcej

Napisz referat na temat „motywy ataków terrorystycznych

i189xv6vt5_d5e673O ile w XIX wieku norma były ataki na elity, np. na cara czy oberpolicmajstra, o tyle obecnie atakuje sie na ślepo tzw. zwyczajnych ludzi.. To odpowiedź na komunikaty, które wystosowały służby USA i Rosji.. τρέω, treo, „drżeć, bać się" oraz łac. terror, -oris „strach, trwoga, przerażenie") - różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania przestępcze pojedynczych osób lub grup, w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych…


Czytaj więcej

Jak napisać rozprawkę argumentacyjną

We wstępie określamy temat rozprawki, przedstawiamy problem.. ROZWINIĘCIE, czyli część argumentacyjna: 3.Jednym z pierwszych etapów w działaniu argumentacyjnym jest sformułowanie tematu tekstu.. Zajmujemy stanowisko, po czym szukamy w załączonych fragmentach i znanych nam tekstach kultury argumentów na jego poparcie.. Zasadnicza część rozprawki to rzeczowa, racjonalna i przemyślana argumentacja.Rozprawka po niemiecku - zasady pisania, przydatne zwroty.. Rozwinięcie.. Zajmij stanowisko wobec roz…


Czytaj więcej

Wypracowanie klasowe kamienie na szaniec

Jest to fabularyzowana literatura faktu ukazująca bohaterstwo i poświęcenie harcerzy, którzy nie wahali.Zamknij.. Książka jest prawdziwa w warstwie psychologicznej: „Młodzi, opisani w Kamieniach na szaniec są tacy, jacy byli naprawdę, mówią swymi własnymi słowami, dzielą się swymi prawdziwymi przeżyciami, ich gesty, zachowania, wygląd zewnętrzny utrwalone zostały z najczulszą dokładnością.„Kamienie rzucane na szaniec.". W Uwagach, do Kamieni na szaniec autor napisał, że książka we wszystkich sz…


Czytaj więcej

Sprawdzian z trygonometrii liceum

Są rzeczy, które też możesz otagować Sprawdzian matematyka oe trygonometria?. Pisz czytelnie, kolorem czarnym.. Sinus mniejszego kąta ostrego tego trójkąta wynosi .. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest o 4 dłuższa od dłuższej przyprostokątnej.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.sprawdzian z trygonometrii .. Książka nauczyciela do wszystkich klas (1, 2, 3) .. Wyznaczanie związków miarowych w bryłach z zastosowani…


Czytaj więcej

Jak napisać wiersz o swojej miejscowości

asceta ascetyczne praktyki asceza Augustynizm Bogurodzica Bogurodzica analiza Legenda o świętym Aleksym Średniowieczne wzorce osobowe Średniowieczny wzór ascety św Aleksy.. Mam na imię Magda i jestem Polką.. Oto te najpiękniejsze: Danuta GellnerowaKraków, 12.04.2004r.. 2010-02-11 13:23:47 Pomocy!. Pokaż, jak możesz pomóc klientom.. W związku z tym w czasie omawiania historii naszej miejscowości, w klasie czwartej uczniowie postanowili napisać opowieści związane z naszym regionem.Przydatność 85%…


Czytaj więcej

Napisz dowolny program w c++

Wskazówka Staa M_PI znajduje si w pliku nagówkowym math.h, który poleceniem #include <math.h> naley doczy do programu.Napisz program, który zapisuje dowolny ciąg znaków podany z klawiatury do pliku w trybie binarnym.. Pogrubione informacje to te, które wpisuje użytkownik.. pytanie zadane 10 marca w C i C++ przez holinek Nowicjusz ( 120 p.). Dodatkowo ocena podana przez użytkownika powinna być przy wyświetleniu mniejsza o 1.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >>…


Czytaj więcej

Na podstawie cytatu z listu świętego jakuba wyjaśnij kto jest dawcą uzdrowienia

Według apostoła Pawła dar miłości nadaje sens i wartość wszystkim innym charyzmatom.Apostoł Paweł zwraca uwagę, że Miłość to pragnienie dobra i szczęścia.Lekcje z prób i doświadczeń na podstawie listu Jakuba List Jakuba, z powodzeniem może służyć za przewodnik chrześcijańskiego życia, chociażby nawet inne księgi Biblii w jakiś sposób zaginęły.. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, Hē Kainē Diathēkē) - druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej; zbiór dwudziestu siedmiu ksiąg, napisanych przez pi…


Czytaj więcej

Plan szczegółowy ania z zielonego wzgórza

Zaproszenie na podwieczorek 29.. Tło dla losów Ani stanowi obraz społeczeństwa zamieszkującego jedną z prowincji Kanady w II połowie XIX wieku.. Archiwum testów dostępne tylko do odczytu.. Jednak często wpadała w tarapaty, a każda z nich stawała się prawdziwą przygodą.. Ania ma okazję wziąć udział w urodzinach dziewczynki oraz w koncercie klubu dyskusyjnego, podczas którego ostentacyjnie nie zwraca uwagi na Gilberta.Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza" - test z lektury.. plan szczeg…


Czytaj więcej

Plan wydarzeń utworu reduta ordona

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, Jak głaz, bodzący morze, reduta Ordona.. X Podbój świata w imię cara.. Zaznacz, które fragmenty maja charakter sprawozdania z pola bitwy, a które stanowią refleksję narratora ( podręcznik strona 226 , pol.. Nadciągnięcie oddziału Rosjan wyposażonego w 200 armat.. - Nadciągnięcie rosyjskich wojsk - porównanie ich do lawy błota., 2.. Analiza i interpretacja Wiersz ten napisany został na podstawie opowiadania adiutanta, przyjaciela poety - Stefana Garc…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt