Jak napisać opowiadanie zapytaj

Jesteś główną postacią i pełnisz rolę narratora - piszesz wówczas w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego, np. byłem /-am/, poznałem /-am/, itp. 2.83% Jak napisać opowiadanie?. Od tysięcy lat ludzie opowiadają sobie historie.. Nie wiesz od czego zacząć?. Redagując tę formę wypowiedzi, korzystamy w znacznej mierze z własnych doświadczeń.. Aby tak się stało, historia, którą opowiadamy, powinna spełniać kilka kryteriów.Jak napisać felieton?. Czasopisma i wydawnictwa Jak napisać .Otó…


Czytaj więcej

Napisz po niemiecku zaproszenie na swoje urodziny

W zaproszeniu musi się znaleźć: że jest to zaproszenie z okazji urodzin, kiedy ono będzie (w czerwcu), gdzie (w restauracji), co ma przynieść osoba, którą zapraszam (nic, poza dobrym humorem), kto będzie (znajomi z mojej szkoły i mój brat .Napisz zaproszenie dla babci na swoje urodziny PROSZE WAS 2010-05-08 20:10:26 napisz zaproszenie na swoje urodziny po niemiecku klasa 2 gimnazjum 2016-10-04 16:42:11 Napisz zaproszenie na urodziny po niemiecku 2012-10-16 18:13:26 Zaproszenie nie musi być dług…


Czytaj więcej

Jak napisać opis postaci

JAK NAPISAĆ OPIS PORTRETU?. Skupiamy się zwłaszcza na tym, co jest dla tej osoby charakterystyczne, co ją wyróżnia spośród innych.. Jak krok po kroku napisać charakterystykę postaci: 1.. Jest to tak zwany opis właściwy.. Rozwinięcie (akapit) Wygląd zewnętrzny: a) wzrost b) kolor oczu c) włosy d) sylwetka Usposobienie: Jaki jest, np. wesoła, mądra, itd Cechy charakteru: Np. uczciwa, ponieważ .. Zakończenie - zawierające nasze komentarze oraz odczucia w stosunku do opisywanej osoby.. Wstęp (akapi…


Czytaj więcej

Napisz tekst argumentacyjny na jeden z poniższych tematów

W podsumowaniu (zakończeniu) odwołaj się do swoich doświadczeń.Napisz tekst przemówienia, jakie mógłbyś wygłosić do swoich rówieśników, w którym przekona sz ich, że wojna jest największym z nieszczęść.. Do czego możemy porównać życie człowieka?. Tekst, jaki otrzymacie w arkuszu w temacie pierwszym, będzie miał charakter historycznoliteracki, teoretycznoliteracki lub krytycznoliteracki.Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów:-"Stary człowiek i morze"Mądrą książką o życiu,-"wyprawa star…


Czytaj więcej

Charakterystyka o stasiu

Poniżej przedstawię charakterystykę dwóch z nich.Pokoje dla dzieci.. To uratowało im życie.. Był bardzo wysportowany, gdyż jeździł konno oraz pływał.. Dobrze wychowany, bardzo zdolny intelektualnie i sprawny fizycznie.Charakterystyka Stasia Tarkowskiego.. Bohater powieści był 14-letnim chłopcem, synem polskiego inżyniera zatrudnionego przy budowie i konserwacji Kanału Sueskiego.Jego matka zmarła przy porodzie.. zarozumiały Czy zmienił się podczas podróży?Był bardzo wysoki i mądry.. Jego ojcem b…


Czytaj więcej

Rozprawka na temat czy warto być dobrym

Będę bardzo wdzięczna.„Nie ulega wątpliwości, że przyjemność jest dobra, a przykrość zła.. Rozprawka na temat .Rozprawka na temat czy warto być dobrym człowiekiem?. Pierwszym argumentem potwierdzającym tezę jest fakt, ze pomoc, której udzielimy innym może być nam odpłacona .. Komentarz: "ale asertywny(a)!". Nie każdego jednak stać na tak ogromne poświęcenie się dobru, jak Matkę Teresę czy Jana Pawła II.Warto być dobrym dla kogoś kto doceni tą dobroć, a jeżeli nie to lepiej ignorować lub odsunąć…


Czytaj więcej

Na podstawie planu zakopanego wykonaj polecenia klasa 5

Porównaj cechy rolnictwa Danii i Węgier z uwzględnieniem wydajności rolnictwa na podstawie danych statystycznych.. Elżbieta Zarzycka 17-04-2020.. Zakreśl literę w kolumnie oznaczonej Prawda lub Fałsz.. b południowy wschód .. B. Określ funkcje, jakie w starożytności pełniła ta część miasta.. (po 2 lekcjach)Zadanie 3.. Elżbieta Zarzycka .. Parę minut wcześniej zaloguj się na Office365, wejdź w Teams do kalendarza, dołącz do zaplanowanego przeze mnie spotkania.. W odległości 3 cm od ślimaka narysu…


Czytaj więcej

Streszczenie o zlotej rybce

Starcze oko łza .„O babie, rybaku i złotej rybce" to bajka.. - Bezowocne połowy., 3.. Bajka o rybaku i rybce to opowieść o losach dobrego rybaka i jego chciwej żony.. O złotej rybce„Bajka o rybaku i rybce" - uwielbiam ten utwór, choć na początku byłam nastawiona do niego dość sceptycznie.. Całą bajkę znajdziesz tutaj: rybka - streszczenie.. - Spokojne życie rybaka i jego żony., 2.. Nie znamy nazwy rodzinnego miasta Alicji, podczas wakacji bohaterka przebywa u dziadków, we wsi Kruszyna.„O rybak…


Czytaj więcej

Przykład rozprawki po niemiecku

Es ist leichter, einen guten Job zu finden.Rozprawka po niemiecku - rutynowe zadanie czy wyzwanie intelektualne?. Problem życia bez telefonu komórkowego lub komputera będzie zagadnieniem DIE DIGITALISIERUNG albo DIE ZEITVERSCHWENDUGN (marnotrawstwo czasu) .. Notatka niemiecki.Rozprawka.. czyli piękna Italia, to częsty cel podróży polskich turystów i nie tylko - wyjeżdżamy tam też na przykład na studia i do pracy.. Czytanie wypracowań to wbrew pozorom dobry sposób na naukę, gdyż wiele zwrotów i …


Czytaj więcej

Plan wydarzeń lektury cudowna podróż

To na polak,a ja go nie nawidzęTak więc „Cudowna podróż" Selmy Lagerlof jest przede wszyst kim książką o narodzie szwedzkim, o ludzie żyjącym na polach Skanii i na wyżynach Smälandii czy Laponii, wśród jezior, gór i lasów ojczystych.. Rozpocznij quiz.. Cudowna podróż jest powieścią fantastyczną szwedzkiej autorki Selmy Lagerlöf.. Ojciec poleca mu zająć się czytaniem Biblii.. Będziecie przeżywać każdą radość i każde rozczarowanie razem z nim.. "Krzyżacy" Henryk Sienkiewicz .Cudowna podróż, klasy…


Czytaj więcej