Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższe…


Czytaj więcej

Napisz plan własnego rozwoju zawodowego

Publikacja dokumentów na stronie internetowej szkoły.rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego można opracować w formie opisowej lub tabelarycznej - przy czym ta druga jest z pewnością .zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Twoje imię i nazwisko.2.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem …


Czytaj więcej

Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020

§ 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Jana Pawła II w Drugni Stanowisko: nauczyciel świetlicy, biologii, doradca zawodowy, wychowawca klasy Posiadane kwalifikacje: Studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZ…


Czytaj więcej

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. …


Czytaj więcej