Przykładowe sprawozdanie z realizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
Rewalidacja przystosowujeSprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. Motoryki dużej: - proste ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.. atowice 2015Program zajęć rewalidacyjnych PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowała:Agnieszka Kogut Publiczna Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Osoba realizująca program - Agnieszka K. Formy realizacji - zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu.. Jest to program długofalowy.. Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX FormaIndywidualnie.. Czas realizacji - rok szkolny 20012/2013 Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych .Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu znacznym .. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo..

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków.

grupowo Zajęcia rewalidacyjne i/lub resocjalizacyjne rewalidacja.. Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h ) .. Formy pracy: indywidualna.. Opublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów,Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Korzystałam również z darmowych podręczników .VI.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. Zasada korekcji zaburzeń (skupienie się na ćwiczeniu najbardziej deficytowych obszarów).Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć rewalidacyjnych zwarte w programie cele nie zostaną ujęte terminami realizacji.. Zasady pracy.. Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania (dostosowanie ich do możliwości dziecka)..

Treści zajęć.

aktywizujące, praktycznego działania, projektów, Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, Metoda Dobrego StartuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. rewalidacyjne z 8 uczniami, dla każdego z uczniów prowadziłam dziennik zajęć indywidualnych, w którym uwzględniałam program pracy z uczniem,Indywidualne Programy.. auczyciel z mem.09.04.00 -24-002/12.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii - regulacje na rok szkolny 2020/2021.Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym w stopniu głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (dotychczas okres ten rozpoczynał i kończył się w dniu urodzin dziecka, co sprawiało trudności organizacyjne .Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Na zajęciach wykorzystywałam również komputer i programy komputerowe: - Paint - Word - ,,Klik uczy czytać" - ,,Klik uczy liczyć" - ,,Klik uczy pisać"..

Treści zajęć zostały dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia XY.

Edukacyjno-Terapeutyczne — opracowanie.. Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX FormaSprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Lepszy start" z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia prowadzone były od 14.02.2012 do 19.06.2012 roku z uczniem klasy I.Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rewalidacjaRewalidacja uczniów słabowidzących - scenariusz zajęćScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdfRozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchoweZestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej - rewalidacjaUkładanie w logiczny ciąg - świadomość społeczna .Strona 9 z 9 FORMY I METODY PRACY Rodzaj zajęć: Formy pracy Metody Podczas zajęć obowiązkowych indywidualna, grupowa, metody aktywizujące, angażujące wiele zmysłów, uczenie się poprzez doświadczanie, Podczas zajęć dodatkowych indywidualna, grupowa, praca w kręgu, rundka, burza mózgów, rysunkirewalidacja indywidualna • Specjalna • pliki użytkownika kanaolka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docSprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu SZANSA w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w roku szkolnym 2011/2012..

FORMY I METODY PRACY Rodzaj zajęć: Formy pracy Metody Podczas zajęć obowiązkowych indywidualna, grupowa jednorodna, grupowa różnorodna.

oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Title: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Nauczyciel Created Date: 9/19/2013 11:47:00 AM Other titlesPrzykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych 0 Uczeń z zespołem Aspergera - przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający SPRAWOZDANIE- imię i nazwiskonauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV; 1.Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć.. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.ZAJĘCIA REWALIDACYJNE O CHARAKTERZE KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYM PROGRAM OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nr ) 2. wywiadu z rodzicami ucznia oraz wychowawcą klasy 3. obserwacji własnej, diagnozy pedagogicznej ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 1.5.. Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego autor: Joanna Śnieżek-Grabowska .. Przy ich realizacji należy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie stwarza baza dydaktyczna naszej szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.