Napisz referat na temat „motywy ataków terrorystycznych
i189xv6vt5_d5e673O ile w XIX wieku norma były ataki na elity, np. na cara czy oberpolicmajstra, o tyle obecnie atakuje sie na ślepo tzw. zwyczajnych ludzi.. To odpowiedź na komunikaty, które wystosowały służby USA i Rosji.. τρέω, treo, „drżeć, bać się" oraz łac. terror, -oris „strach, trwoga, przerażenie") - różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania przestępcze pojedynczych osób lub grup, w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych .W ostatnich latach doszło do intensyfikacji ataków terrorystycznych, zwłaszcza w Europie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Na podstawie źródeł internetowych, książkowych oraz swojej własnej wiedzy napisz krótkie wypracowanie rozstrzygające problem, czy Polska może stać się celem ataków terrorystycznych.. Oficjalnym celem tego ugrupowania jest utworzenie islamskiego państwa opartego na zasadach szariatu regulującego zwyczaje .Sukcesy ludzkości w XXI wieku Czasy, w których przyszło nam żyć - niezależnie od tego, jak je nazwiemy: ponowoczesnością, globalnym społeczeństwem informacyjnym, postindustrializmem lub późnym kapitalizmem - cechuje dość ciekawe zjawisko.. Omówienie procedur i instrukcji alarmowej na wypadek podłożenia bomby..

Interesuje mnie zdanie Pana na ten temat."

Ja-Ludzkie motywy są po części warunkowane kulturowo-społecznie, jednak w dużej mierze - zwłaszcza przy niezaspokojeniu potrzeb podstawowych - są determinowane biologicznie.. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno trwać dłużej niż 15-20 minut.. Oczywiście nie wszystkie państwa w jednakowym stopniu borykają się z plagą terroryzmu.. @Piotr Kozaczewski Jesli śledził Pan mój blog i 4 lata pisania na innych portalach, zdanie byłoby znane.Nasilenie zamachów terrorystycznych na świecie nastąpiło w ostatnich latach XX wieku i trwa nadal.. Podstawowa przyczyna tego terroryzmu jest prosta - chodzi o walkę o .Terrorystom chodzi głównie o zwrócenie na siebie uwagi, chcą mieć przede wszystkim swoje państwo.. Rozpatruj¹c kwestiê przyczyny terroryzmu nale¿y postawiæ kilka kluczowych pytañ..

Celem referatu jest przekazanie wiedzy na jakiś temat.

Przyznaje się do niego wiele organizacji fundamentalistów islamskich deklarujących walkę ze światową dominacją Zachodu, a zwłaszcza USA.. To jest jedna z podstawowych przyczyn ataków terrorystycznych.Polska pozostaje od lat wśród krajów niebędących strategicznymi, pierwszoplanowymi celami potencjalnych ataków terrorystycznych.. Pogadanka nauczyciela na temat szkodliwości dezinformacji o zagrożeniach i odpowiedzialności za fałszywe alarmy (np. telefoniczne o podłożeniu bomby, listy z truciznami - np. wąglikiem).. Obecnie motywy działania pozostają bliżej nieokreślone.. Budynki najpierw stanęły w ogniu, następnie zawaliły się, zabijając przy tym tysiące osób.ABW poinformowało o stanie zagrożenia terrorystycznego na terenie Polski.. Jednak większość atakówZamachy z 11 września 2001 - seria czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich.Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Ka'ida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu.Czy Polska może stać się celem ataków terrorystycznych ?.

Napisz referat na temat Motywy ataków terrorystycznych Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.

Potem przez Europę przetoczyła się fala ataków terrorystycznych, .. uzasadnić swoje działania bądź tez znaleźć tzw. temat zastępczy czy zyskać na popularności.. W ostatnich latach na arenie międzynarodowej pojawił się terroryzm globalny.. Terroryzm polityczny ma na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie części terytorium od danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go .Ofiary ataków terrorystycznych poza Europą Zachodnią w latach 2001-2004 dodał: .. ja sam ostatnio obejrzałem wystawę na ten temat w muzeum w Bonn z wielkim zainteresowaniem - masa nowych i nieznanych dla mnie faktów.. Oto najbardziej tragicznie w skutkach zamachy od 2015 roku.Ugrupowania terrorystyczne maja bowiem na celu wywołanie szoku u znacznej części danego społeczeństwa.. Ugrupowania fundamentalistów islamskich - organizacje terrorystyczne Anty-izraelskie ugrupowania terrorystyczne: • Hezbollah (Stronnictwo Boga) • Muzułmański DżihadAnaliza.. Jednocześnie wysiłki służb i instytucji państwowych podczas wydarzeń takich jak Światowe Dni Młodzieży, czy też Szczyt NATO, który odbył się w Warszawie sprawiają, że Polska pozostaje krajem .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

... co najmniej na temat tego, kto jest z nami, a kto jest wrogiem.

Omówienie instrukcji alarmowej.. Trzeba zdawać sobie sprawę, że atakowane jest bezpieczeństwo Europy, a wraz z nim europejski model życia" - napisał minister.Nazwa ISIS pochodzi od słów Islamic State of Iraq and Sham i oznacza salaficką organizację terrorystyczną, która od 29 czerwca 2014 roku podaje się za Państwo Islamskie.. Największym był atak na WTC - Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku (na zdjęciu).Akcje terrorystyczne mają zazwyczaj spektakularny charakter.. które w jakiś sposób nie zostałoby dotknięte aktem terrorystycznym.. Najbardziej znane organizacje terrorystyczne: Al-Kaida .Na marginesie zauważyć można, że w latach 70. strategia działania lewackich ugrupowań terrorystycznych, przede wszystkim zachodnioniemieckiej Frakcji Czerwonej Armii (Rote Arme Fraction), opierała się na założeniu, że państwo podejmując działania obronne zmuszone będzie ograniczyć prawa jednostki.Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na polityczny, kryminalny oraz na indywidualny i zbiorowy.. W ten sposób .4.. Analitycy na ogół zgadzają się z taką oceną sytuacji, zwracają jednak uwagę na wciąż istniejące .Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób.. Można w nim zamieścić własny krytyczny komentarz wobec jakiegoś tekstu.· Atak na wieże World Trade Center w Nowym Jorku- 11.09.2001 grupa terrorystyczna Al-Kaida wleciała samolotami najpierw w jedną, następnie w drugą wieżę.. W wypadku zabójstwa konkretnego polityka czy porwania biznesmena mówimy o terroryzmie indywidualnym, którego ofiara jest ściśle określona.. W rzeczywistości jest to samozwańczy kalifat znajdujący się na terytorium Iraku i Syrii.. Jako przykład można tutaj wymienić Palestyńczyków, Czeczenów, Basków i jeszcze wielu innych, którzy mówią o sobie, że są "bojownikami o wolność".. Dzięki mediom atak terrorystyczny ma charakter publiczny.mo¿na wzrost liczby opracowañ dotycz¹cych przyczyn terroryzmu, to nadal ich merytorycz-ny i statystyczny udzia³, na tle ogó³u publikacji poœwiêconych tej kwestii jest niski, coszcze-gólnie dobitnie odzwierciedla zestawienie prac np. polskich autorów.. Mam napisać referat na podany wyżej temat na edb, chciałabym zebyście mi napsali w myślnikach jakieś podstawy które mogłabym w tym referacie poruszyć i rozwijać, co można zrobic zeby Polska nie stała się takim celem co należy zrobić, co może sie przyczynić do tego ze Polska może stac sie takim celem.Terroryzm (z gr.. Fakt ten podkreślany był niegdyś przez japońskiego lidera organizacji terrorystycznej, która nazywała się Zjednoczona Czerwona Armia.. Zdaniem władz i służb specjalnych nie jesteśmy obecnie celem zamachu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt