Napisz tekst argumentacyjny na jeden z poniższych tematów
W podsumowaniu (zakończeniu) odwołaj się do swoich doświadczeń.Napisz tekst przemówienia, jakie mógłbyś wygłosić do swoich rówieśników, w którym przekona sz ich, że wojna jest największym z nieszczęść.. Do czego możemy porównać życie człowieka?. Tekst, jaki otrzymacie w arkuszu w temacie pierwszym, będzie miał charakter historycznoliteracki, teoretycznoliteracki lub krytycznoliteracki.Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów:-"Stary człowiek i morze"Mądrą książką o życiu,-"wyprawa starego rybaka"-artykuł w prasie bieżącej,-Jak złowić malina?-Instrukcja.. Napisz rozprawkę, w której rozważysz podany temat.. Odwołaj się do fraszki Jana Kochanowskiego O żywocie ludzkim oraz do innego wybranego przez siebie utworu literackiego.. b) Czy Polacy, którzy wyemigrowali do Niemiec lub Stanów Zjednoczonych, powinni w domu mówić po polsku, a dzieci posyłać do szkół polskich?Zadanie: napisz esej na jeden z poniższych tematów 1 czym jest życie bez 2 gdy człowiek znajdzie się w tłumie 3 przyjaźń miłość niejedno ma Rozwiązanie: gdy czlowiek znajdzie sie w tlumie akapit 1 kazdy czlowiek jest wyjatkowy, jedyny w swoimwybierz jeden z poniższych tematów i napisz na ten temat referat.. Warto być kolekcjonerem.. oraz teoretycznoliterackimi (omawiają zjawisko występujące na przestrzeni całej literatury).Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015..

Czy duchy naprawdę istnieją?Napisz rozprawkę na jeden z poniższych tematów.

2013-10-06 18:44:29 napisz list po angielsku 2010-10-01 15:36:51W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.. Pamiętaj, że bez wysłania tej pracy nie będziesz w stanie zaliczyć mojego przedmiotu.. Pomóżcie,na środę to mam.. Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.Uczniowie musieli też napisać tekst własny - wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów.. Do wyboru będziesz miał dwie różne formy pisemne.. Pracę wyślij na sowę: [email protected] do 19 sierpnia 2018 roku, godziny 20:00.. Uzasadnij swoje zdanie posługując się przykładem z lektury obowiązkowej i innego dowolnego tekstu.. -Gotowe zadanie podpisane kodem ucznia prześlij na adres mailowy [email protected] do 19.. 1)Przedstaw proces powstawania Stanów Zjednoczonych 2)Wojna Secesyjna 1861-1865 (geneza,skutki,przebieg,znaczenie) 3)Wielka rewolucja Francuska jej przebieg,zdobycze,bohaterowie i straceńcy 4)Napoleon a sprawa Polska-księstwo Warszawskie,polityka,gospodarka,postacie historyczne 5)Opisz szlak wojowy legionów polskichNapisz rozprawkę na jeden z poniższych tematów..

Napisz pięciozdaniowe wstępy do tekstów argumentacyjnych na poniższe tematy.

WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA.. - Zadania można przesłać jako zdjęcie, dokument Word, PDF, Open Office lub w innym pliku tekstowym.. Dopisz do wyrazu nowoczesność swoje skojarzenia.. Napisz rozprawkę na jeden z poniższych tematów: a) Czy nasi pradziadowie i dziadowie byli większymi patriotami niż współcześni Polacy?. Schemat wykonaj pod tematem lekcji: 3.. PRACA NIE MOŻE LICZYĆ MNIEJ NIŻ 250 SŁÓW 1.. Oto kilka wskazówek, jak poradzić sobie z tym zadaniem.. Plik z tekstem wyślij na [email protected] Termin: 2.06.2020 Temat 1: Czy warto być dobrym?. 2016-05-30 18:02:12 Napisz list po angielsku .. Dziękuje wszystkim z góry:)Napisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju.. Temat 1.. W jaki sposób Internet wpływa na formy i sposoby komunikowania sięWybierz jeden z tematów i napisz pracę.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Ostatnio zaangażowałeś(-aś) się w pracę organizacji charytatywnej.. Napisz tekst argumentacyjny na jeden z poniższych tematów.Przywołując jako przykład ilustracje oglądane podczas lekcji, napisz tekst argumentacyjny na jeden z poniższych tematów: „Fantastyka ma swoje źródło w otaczającej nas rzeczywistości", „Fantastyka nie ma żadnego źródła w otaczającej nas rzeczywistości".Wypowiedź argumentacyjna W wypadku wypowiedzi argumentacyjnej masz do czynienia z tekstami krytycznoliterackimi (poddają ocenie dane dzieło, zjawisko, proces literacki itd..

- Zapisz wybrany temat przed tekstem wypracowania.

Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.„Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że .Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz pracę na przynajmniej jedną stronę formatu A4, czcionką rozmiaru 11.. Poradnik dla każdegoNa napisanie wypracowania macie 180 minut.. ), historycznoliterackimi (omawiają zjawisko, proces w danym momencie dziejowym, czyjąś twórczość itd.).

W pierwszym z nich możesz wykorzystać fragment tekstu o Julianie Tuwimie.

Zastanów się, czym jest nowoczesność, a czym tradycja.. Na poziomie rozszerzonym maturzyści wybierali jeden spośród poniższych tematów: Temat nr 1: Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony występowania dzieci w programach telewizyjnych typu talent show.Na poziomie rozszerzonym maturzyści wybierali jeden spośród poniższych tematów: Temat nr 1: Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony występowania dzieci w programach .. Uczeń będzie dokonywał wyboru spośród: a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł .Tematy prac zaliczeniowych z języka polskiego semestr II tryb zaoczny PROSZĘ BYŚCIE NAPISALI PAŃSTWO WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNĄ RĘCZNIE NA JEDEN Z PONIŻSZYCH TEMATÓW NA PAPIERZE PODANIOWYM (W LINIĘ BĄDŹ W KRATKĘ).. Zastosuj takąW drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.. Postaram się to udowodnić w poniższych argumentach.Zachęć czytelników twojego bloga do obejrzenia jednego filmu z tym aktorem i uzasadnij, dlaczego warto ten film obejrzeć.. Prześlij swoją pracę na adres: [email protected] do piątku 3 kwietnia 2020 r.Napisz pracę na jeden z podanych tematów.. Uczeń będzie dokonywał wyboru spośród: a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie literackie) oraz b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł .- Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz opowiadanie twórcze.. Jedną z nich może być artykuł.Wypowiedź argumentacyjna to druga część pisemnej matury z języka polskiego od 2015 r. Zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru.. Jak te pojęcia się ze sobąBył to człowiek, który z władcy jednego z najpotężniejszych państw, z poważanej osoby stał się niezdolnym do władzy nieszczęśnikiem bez autorytetu, rodziny i przyjaciół.. Moim zdaniem jest on najtragiczniejszą postacią dramatu Sofoklesa.. Tematy zadań: 1.oraz wartości ważne dla bohatera, zredagujesz tekst argumentacyjny na zadany temat..Komentarze

Brak komentarzy.