Rozprawka kto ma rację kreon czy antygona
Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Przemawiają przez niego racje rozumu: winny musi ponieść konsekwencje.. W starożytnej tragedii jest to element, który stanowi istotę akcji dramatu.. zadanie dodane 12 września 2010 w Język polski przez .. odpowiedzieć na Twoje zadanie.. W postępowaniu Antygony nie ma niczego złego, gdyż przeciwstawienie się .Antygona uznaje taką postawę za maskowane tchórzostwo.. Nie .Pomiędzy racją Kreona - który stoi na straży praw państwa i dobra swoich obywateli oraz racją Antygony - która reprezentuje takie wartości jak miłość braterska i prawa boskie.. Ciężko jednoznacznie opowiedzieć się po jednaj ze stron.Śledząc akcję "Antygony" Sofoklesa trudno jednoznacznie orzec, czy racja była po stronie Antygony, czy może po stronie Kreona.. Dlaczego?. Po czyjej stronie leży słuszność.. Pierwszy moim argumentem będzie to, że Antygona nie mogła nie pochować brata.. Kto w tej sprawie ma racje?80% 49 głosów.. Swoje zdanie poprę zgromadzonymi argumentami.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Z moich powyższych rozważań wynika, że i Antygona i Kreona mają rację.. Antygona czy Kreon?. Spór toczył się o pogrzebanie Polinejkesa,brata Antygony.. Zadanie, które stoi przede mną - przyznanie racji którejś ze stron dramatu Sofoklesa - jest niezwykle trudne..

... kto miał racje kreon czy antygona?

Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona".. Powodem była .Racje miał Kreon, czy Antygona?. Jako pierwszym przykładem posłużę się prawami bożymi.. Oboje chcieli dobrze i kierowali się swoimi uczuciami i rozumem.. 3,068 wizyt.. Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania.. Sofokles, twórca „Antygony", przedstawił w swoim dziele konflikt dwóch racji: z jednej strony praw boskich, z drugiej tych ustanowionych przez człowieka.. Kreon sądzi, że bogowie również potępią duszę Polinika.Antygona reprezentowała jednostkę, Kreonzaś państwo.. Zawsze twierdziła, że rodzina jest ważniejsza od praw wymyślonych przez człowieka, które i tak będą łamane.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.I Antygona i Kreon mają "swoje racje".. Ostateczna hipoteza może brzmieć właśnie tak, jak napisałam na początku.. Nie ona jedna się sprzeciwiła, sprzeciwił się również syn Kreona, który kochał Antygonę i stanął po jej stronie.. Rozważ ten problem w formie rozprawki w której przedstawisz swoje stanowisko.. Bardzo go kochała.Przydatność 65% Kto ma Racje Kreon czy Antygona..

Kto miał rację - Kreon czy Antygona?

Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?".. Mimo tego, postanowił wydać rozkaz pochowania Polineikesa.. Boskie prawo nakazuje pochować zmarłego, aby mógł przejść do.Kto ma rację - Kreon czy Antygona?. Chór starców to głos doradczy, ale nie decydujący.. Jego żona i syn zabili się .. To na pewno istotny argument, świadczący o słuszności wyboru bohaterki.Kto miał rację?. Konflikt tych dwóch postaci wyrasta z sytuacji, w której Kreon, władca Teb zakazuje pochówku ciała Polinejkesa, który jest bratem Antygony.Decyzję swoją motywuje tym, że uznaje go za zdrajcę, który dopuścił się haniebnego czynu, doprowadzając do .Racje miał Kreon, czy Antygona?. 2011-01-20 Czytając dramat Sofoklesa, zastanawiałem się, kto ma rację.. Moim zdaniem racja leży po obu stronach.. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.. Posted on 2 marca .. Antygona była pewna swoich racji i podejmowanych decyzji.. Zarejestruj się .Kto miał racje Antygona czy Kreon - rozprawka na max ocene 3 :P. Włącz zaawansowany edytor.. Antygona popełniła samobójstwo, a Kreon stracił bliskich i chęć do życia.Jednak Antygona nigdy tego nie wykorzystała.. Oby dwoje też srogo zapłacili za swoje czyny.. W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i .Następnym argumentem dowodzącym słuszności czynu bohaterki jest uznanie przez Kreona swojej winy..

"Kto ma rację?- Antygona czy Kreon?"

Kreon ogłosił go zdrajcą kraju i nie pozwolił go pochować,zaś Antygona kochała swego brata i nie chcąc narazić się bogom,złamała zakaz władcy Teb.… Czytaj dalej →W "Antygonie" Sofoklesa naprzeciw siebie zostają postawione dwie niemalże równorzędne racje.. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.To pytanie jest właśnie sensem tragedii, niemożność ustalenia, kto ma rację tworzy tragizm sytuacji.. Jest wiele za i przeciw, jednak będę po stronie Antygony, która zaimponowała mi swoją godną postawą.. Sugeruje Kreonowi niewłaściwość zakazu.. Ponieważ podobnie jak bohaterowie muszę dokonać wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami.. Jest to w końcu problem nierozwiązywalny.Pochowanie brata antygony-rozprawka.. zależy od punktu widzenia.Antygona reprezentowałą prawo moralne, boskie, które nakazywało pochować jej brata, po za tym była jego siostrą, natomiast Kreon był reprezentantem państwa, mógł oszczędzić antygone i narazić się ludowi, który przeciez chce równego traktowania zarówno zwykłych ludzi jak i ludzi z rodu królewskiego.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa..

- rozprawka +4 głosów.

- przemówienie.. Antygony, czy Kreona?. Konflikt ten dotyczy pochówku zwłok Polinika.. Autor w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami państwowymi.. Stawiała wyżej przykazania boże, a lekceważyła rozkazy złego króla.. Kreon i Antygona to bohaterowie dramatu Sofoklesa.. ale to, że był kimś bliskim dla Antygony.. Kreon jako władca państwa stojący na straży ustanowionych przez siebie prac, kieruje się poczuciem odpowiedzialności i sprawiedliwości.. Zarzewiem tego konfliktu stał się zakaz wydany przez władcę.. W tragedii Sofolkesa „ Antygona „, poznajemy bohaterów Kreona i Antygonę, którzy są powiązani ze sobą tzw. konfliktem tragicznym.. W takim razie musisz wypisać argumenty i za tym, że to Kreon ma rację i za tym, że Antygona.. Kreon, jest królem Teb.Władzę objął po śmierci Polinejkesa i Eteoklesa, braci Antygony.Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziKto ma rację Antygona czy Kreon: Główny konflikt z jakim mamy do czynienia w Antygonie jest konfliktem wartości reprezentowanych przez parę głównych bohaterów: Antygonę, siostrę Eteoklesa i Polinejkesa z jej stryjem Kreonem, nowym władcą Teb.Kto miał rację, Antygona czy Kreon?. Nie ma odwagi bronić przy nim praw boskich.Antygona skazana była na śmierć, a Kreon poniósł najwyższą karę.. Królewna występowała więc przeciwko despotyzmowi władcy, który nie szanuje religijnego, a zarazem naturalnego obowiązku człowieka, jakim jest oddanie ostatniej posługi zmarłemu.. Wreszcie chór uznaje go za pana życia i śmierci, któremu obywatele mają być posłuszni.. Antygona karą śmierci za nieposłuszeństwo, a Kreon śmiercią żony Eurydyki i syna Hajmona za pychę i swoją dumę.Rozprawka: Antygona.. Jedna z nich broni prawa ludzkiego, druga zaś za nadrzędne uważa prawo boskie.. - rozprawka zadanie dodane 5 października 2010 w Język polski przez użytkownika Tomiko15 ( -570 ) [Szkoła podstawowa] antygonaRację miał Kreon czy Antygona?. Przedstawicielem pierwszej jest władca Teb, Kreon, obrońcą drugiej jest Antygona, córka Edypa, siostrzenica Kreona.Kto miał rację: Kreon czy Antygona?. Na początku król ogłosił swoje postanowienie, jako ostateczne, gdyż obawiał się narazić swój autorytet, jednak potem ustąpił i uznał rację Antygony.. Krół Kreon zakazał pogrzebania zwłok Polinejkesa - brata Antygony.. Moim zdaniem wyciągając wnioski z tych argumentów, można już z łatwością stwierdzić, że w tym sporze nie ma wygranych.. Moim zadaniem jest dokonanie wyboru ale zanim to uczynię pokrótce przedstawię mój punkt widzenia odnośnie obydwu bohaterów.Pochowanie brata antygony-rozprawka.. zależy od punktu widzenia.Antygona reprezentowałą prawo moralne, boskie, które nakazywało pochować jej brata, po za tym była jego siostrą, natomiast Kreon był reprezentantem państwa, mógł oszczędzić antygone i narazić się ludowi, który przeciez chce równego traktowania zarówno zwykłych ludzi jak i ludzi z rodu królewskiego.Kto miał rację, Kreon czy Antygona?.Komentarze

Brak komentarzy.