Dokończ wyrazy a następnie zapisz uzupełnione zdania w zeszycie
A.Przeczytaj tekst.Pokazujemy, jak wieszać obrazy na ścianie i łączyć je w jedną całość.. 2 str. 313) Zapisz zdrobnienia.. Jaki to był film?. 1 Zadanie.. Będę prosiła kogoś o zamieszczenie zdjęcia na grupie w celu weryfikacji poprawności wykonania.Luki należy uzupełnić w języku polskim.Przeczytaj pary zdań 1-5.. Zdecyduj, które z podanych zdań 1 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F).. 3 - Najpierw przeczytaj informacje o TŁUMACZENIU ZDAŃ (zielony box).Zapisz zdania w zeszycie.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.. * Dzisiaj w szkole słyszałem, że .. *Bardzo się zdziwiłem, ponieważ .. *Swoje zadania wypełniam tak, aby.. *Widziałem plakat , na którym .. *Systematycznie trenujOdczytaj hasło , zapisz w zeszycie.. Również w zeszycie wykonaj zadanie 2 str. 85 - przepisz wyrazy, napisz poprawnie zbudowane zdania i każde z nich przetłumacz 3.Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. luki należy uzupełnić w języku…Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zapisz zdania w zeszycie.. Britain has always been a society of mixed races.Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.- zapisz w zeszycie następujące zdanie: „Zasypia na lekcji".. Pliss pomocyWybierz poprawne dokończenie zdania, a następnie zapisz to zdanie w zeszycie..

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o dokończ wyrazy, a następnie zapisz uzupełnione zdanie w zeszycie.

Zapisz tylko te wypowiedzenia, które zmienisz.. 1 cm = 10 mm4) Zadanie 3 - wysłuchaj rozmowy 1.23(1).mp3 a następnie uzupełnij luki ( luki zapisz w zeszycie).. 3) Zadanie 3 - uzupełnij luki.4) Zadanie 3 - wysłuchaj rozmowy 1.23(1).mp3a następnie uzupełnij luki ( luki zapisz w zeszycie).. Wykorzystaj słówka z zadania 1 lub z powyższej notatki.Np.. Zapisz pytania, na które odpowiadają dopisane wypowiedzenia.. MIŁEJ PRACY!4/87- połącz wyrażenia z ćwiczenia 3 z ich angielską definicją.. 2) Zadanie 2 - poukładaj zdania w odpowiedniej kolejności.. Matematyka: Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.. Następne proszę wysłuchać nagrania nr 51.. Zapisz rodzaj podmiotu.. Wyrazy, które okazały się trudne dla Ciebie, zapisz w zeszycie pod tematem, aby utrwalić ich pisownię.. uzupełnij treść.. Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów.. Ułóż zdanie z wybranym wyrazem.. Teraz przechodzimy do ćwiczeniówki str 18: 1) Zadanie 1 - znajdź 10 wyrazów w kwadracie a następnie uzupełnij tabelę.. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie .. Dorysuj na obrazkach brakujące elementy.. Na przykład: Jest dość pochmurno.. Następnie odszukaj, kto jest wykonawcą czynności.. 9Cel lekcji: Utrwalamy wyrażenie going to w pytaniach W… 1.. Przeczytaj Przypomnienie i wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 2, 3 i 4 str. 106 ..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

- zeszyt ćw.. Kartę pracy możesz wydrukować lub narysować wykres w zeszycie i przepisać uzupełnione zdania w zeszycie.. Kiedy oglądałeś film?. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.. Najszybszy przyrost liczby ludności aglomeracji Meksyku nastąpił w latach4.. Pomyśl o swoim ulubionym filmie, a następnie jednym zdaniem oznajmującym odpowiedz na pytania.. 5 i 6/66 z zeszytu ćwiczeń.ZROBIONE ĆWICZENIA Z ZESZYTU ĆWICZEŃ PROSZĘ WYSŁAĆ DO 15 MAJA DO SPRAWDZENIA.Zad.1/107- w zeszycie napiszcie daty słownie.. Teraz przechodzimy do ćwiczeniówki str 18: 1) Zadanie 1 - znajdź 10 wyrazów w kwadracie a następnie uzupełnij tabelę.. W każdej sylabie zaznacz samogłoski na czerwono.. 3) Zadanie 3 - uzupełnij luki.a) Skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.. Popatrz na wyrazy w kolumnach i połącz je tak aby utworzyć nazwę choroby.. Dokończ zdania.. Utworzone zdania zapisz w zeszycie do języka polskiego.. Przeczytaj wypowiedz pani Magdy i zapisy wokół linijki.. 5, str. 57 przesłać na adres [email protected] .. Popatrz na zadanie 3/str89.. W zeszycie wykonaj zadanie 1 str. 85 - przepisz wyrazy, a następnie napisz poprawnie zbudowane zdanie i przetłumacz je.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.. .W zdaniach złożonych współrzędnie zawsze są to spójniki współrzędności..

Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.

Wpisz do zeszytu: 1 centymetr = 10 milimetrów.. Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter Samogłoski (wypisz) koszulka ręcznik dzbaneczekZapisz odpowiedzi w zeszycie pod tematem.. Na podstawie instrukcji oraz danych z tabeli dokończ wykres klimatyczny dla Innsbrucku na karcie pracy, a następnie uzupełnij luki w zdaniach.. 5/87- uzupełnij zdania.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu wyrazy z rz znajdujące się pod czytanką;- poćwicz pisanie dwuznaku rz i wyrazów w zeszycie do kaligrafii na str. 69 i w ćwiczeniach na str. 47.Edukacja matematyczna:- wykonaj obliczenia poznanym sposobem zad.. Dokończ zdania.. 11.01.2021 o 21:44 rozwiązań: 0Wykonaj w zeszycie według wzoru zadanie Na rozgrzewkę.. 8/93 w podręczniku oraz ćw.. Zad.3- uzupełnijcie zdania a- d wyrażeniami podanymi pod poleceniem a następnie uzupełnijcie poniższy dialog.. B. W aglomeracji meksykańskiej mieszka obecnie około 9 mln / 21 mln osób.. Nad Polską krzyżują się szlaki wędrówek ptaków.. Praca do wykonania na dwie lekcje: 27.04. i 28.04.W razie trudności korzystaj ze słownika ortograficznego.. Co jakiś czas pada deszcz - dwa oddzielne zdania pojedyncze.Hurricane_the_IceWing Matematyka Zadanie w załączniku 12.01.2021 o 14:46 rozwiązań: 1; wuze Język Polski Z czym można porównać obraz pod tytulem Daniel w jaskini lwów .jaką role pelnia lwy i z czym mozna je porównać, i jak sie wiążą z postacią lucką..

Zad.2- patrząc na obrazki uzupełnijcie zdania właściwymi wyrazami.

Matematyka - Książka s. 99.. 4 Indywidualne.. Europejczyku.. Niekiedy jednak pomijamy spójnik (pojawia się sam przecinek), a w języku mówionym granice między poszczególnymi zdaniami wyznacza dłuższa pauza.. - uzupełnić brakujące tematy w zeszycie ćwiczeń.. Śpię tutaj.. - rozwiąż zadanie 1, 8 ze str. 190, 191, dla chętnych zadanie 5 ze str. 191;Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Dokończ zdania.. Ich sehe hier fern.Zapisz w zeszycie trzy związki frazeologiczne, w których występują nazwy zwierząt.. 3 Zadanie.. w ć w.2 s. 50.Dokończ zdania, .. Zapisz w zeszycie temat dnia ,oraz podane wyrazy w kolumnie : .Zapisz je tutaj lub w zeszycie.. W 1980 roku w obszarze metropolitalnym Meksyku mieszkało mniej / więcej ludności niż w samym mieście.. 2 Zadanie.. str. 30 - 31 - uzupełnić, jeśli ktoś nie ma - podręcznik str. 66 - 70DOKOŃCZONE ZDANIA PRZE .. (uzupełnić zdania wyrazami z vocabulary) z podręcznika.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przeczytaj informacje o nich na stronie 102 w zeszycie ćwiczeń (unit 7b) , a następnie zrób ćw.. Napisz zdania o jesieni wykorzystując wyrazy z ramki.. 2 str. 42, a następnie prześlij zdjęcie na adres: [email protected] .7 Dokończ zdania informacjami o sobie i zapisz je w zeszycie.. Lekcja 111-112 Temat: Dobroć nagrodzona Podręcznik str.200-206 Po temacie może domyślasz się, że będzie mowa o baśni, bo przecież w baśniach zło zostajeProszę przyjrzeć się ilustracjom A na stronie nr 33 w podręczniku.. Zad.4- uzupełnijcie zdania odpowiednią formą 'going to' Zad.5- uporzadkujcie wyrazy tak, aby powstały zdania.Zadanie 6.. Wykonaj zadanie 14 na stronie 57 w zeszycie ćwiczeń.Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.Dokończ zdania i zapisz je w zeszycie.. Gram tutaj na komputerze.. Następnie przeczytaj zdania w ramkach i dopasuj je do emocji.. Proszę odczytać czynności zgodnie z nagraniem a następnie zapisać zdania w zeszycie wraz z tłumaczeniem: Ich schlafe hier.. Np. Lekarz powiedział: - Musisz leżeć w łóżku.. Ćwiczenie 4.. Zdania należy uzupełnić w następujący sposób (wpisane wyrażenia zostały pogrubione): a) Im dalej na północ i południe od zwrotników, tym granica wieloletniego śniegu przebiega coraz.Temat: Odrodzenie w Europie i w Polsce - utrwalenie.. Ułóż zdania o sobie, jako Polaku, a następnie podobne zdania o sobie, jako ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt