W zeszycie napisz przymiotniki w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym
Porównując dwie rzeczy lub osoby, po przymiotniku w stopniu wyższym wstawiamy than (niż).. Aby mówić o rodzajach stopniowania przymiotników, należy najpierw zapoznać się z nazwami samych stopni.Wyróżniamy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.Stopień równy to przymiotnik w podstawowej formie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym.. My top score in this game / good / yoursPrzymiotniki wstawiamy po czasowniku be.. Mam nadzieję że się nie pomyliłam.Zasada I: NIE z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym piszemy oddzielnie, np. nie lepszy, nie najgorszy, nie dłużej, nie najładniej.. I don't think Madrid is _____ as Barcelona with tourists.Przymiotniki i przysłówki tego rodzaju rozpoznajemy po tym, że cząstka naj- jako wykładnik stopnia najwyższego występuje w nich przed partykułą, a nie po partykule nie, np. niegrzeczny - niegrzeczniejszy - najniegrzeczniejszy, niedołężny - niedołężniejszy - najniedołężniejszy,Uzupełnij tekst przymiotnikami w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym 2012-02-15 22:38:57 Wpisz przymiotniki/ przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym .. On nie ma nic przeciwko zmywaniu naczyń.. - small - smaller - smallest - big - bigger - biggest *Przymiotniki dwusylabowe i dłuższe w stopniu wyższym poprzedzamy słowem - more, natomiast w stopniu najwyższym słowem - most..

W zeszycie zapisz przymiotniki w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym.

Uwaga!. Podane w nawiasach przymiotniki napisz w stopniu WYŻSZYM oraz użyj wyrazu THAN (niż / od).Napisz podane przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym: long, lucky, big, cheap, famous, far, thin, boring, funny.2.. Podane w nawiasach przymiotniki napisz w stopniu WYŻSZYM oraz użyj wyrazu THAN (niż / od).. po angielsku napisać 5 zdać z przymiotnikiem w stopniu równym, 5 Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: Natalka60 31.1.2011 (13:45) napisz po angielsku w stopniu wyzszym i Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: kasiabicht 6.3.2011 (10:42) POMOCY Uzupełnij zdania.. Lubię język angielski.. angriest angryest the angriestTemat: Przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu wyższym i najwyższym w zadaniach gramatycznych.. Zasada II: NIE z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym zawsze pisze się łącznie!Uzupełnij tekst przymiotnikami w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym 2012-02-15 22:38:57; Ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym.. Angielski.. Gdy przymiotnik kończy się na -e, w stopniu wyższym i najwyższym dodajemy jedynie "-r" i "-st".tall - taller - the tallest..

7 str 59 - napisz przymiotniki podane w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym ćw.

Alicja nie lubi uczyć się w nocy.. 4 Planes are _____ (fast) than trains and cars.Napisz przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.. Tworzymy go następująco: Przymiotniki jednosylabowe: the + przymiotnik + -est; zakończone na samą spółgłoskę - podwajamy spółgłoskę i dodajemy the i -est.. Tworzymy je następująco: Stopień wyższy: Przymiotniki jednosylabowe: + -er; do zakończonych na -e dodajemy samo -r; zakończone na samą spółgłoskę - podwajamy spółgłoskę i dodajemy -erOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zdania należy uzupełnić stopniem wyższym (comparative) lub najwyższym (superlative) przymiotników.. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko i je uzasadnisz.. Pisz zgodnie z tematem i plane…Używaj przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym ćw.. Nienawidzę wstawać wcześnie rano.. 8 str 59 - napisz konstrukcje z as .przymiotnik.. as; przymiotnik w stopniu wyższym and przymiotnik w stopniu wyższym z podanym w nawiasie przymiotnikiem.Temat: Przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu wyższym i najwyższym w zadaniach gramatycznych..

Uzupełnij zdania, używając przymiotników w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.

zakończone na -y - usuwamy -y i dodajemy the i -iest; Przymiotniki wielosylabowe: the most + przymiotnik.Uwaga!. Present Continuous Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o: • czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich - możemy powiedzieć, że w tejUżyj podanych wyrazów i przymiotników w nawiasach w stopniu wyższym.. 2011-11-15 16:28:43; Napisz podane zdania w formie przeczącej angielski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt