Podaj na podstawie ilustracji dwa przystosowania budowy anatomicznej
a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na ilustracji literą X. b) Na podstawie ilustracji wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.. Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki kanadyjskiej do środowiska .Wykaż po dwa przystosowania w budowie morfologicznej i anatomicznej korzenia do pełnienia przez niego funkcji mocowania rośliny w podłożu i pobierania wody.. Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki do środowiska wodnego.Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki do środowiska wodnego.. W okresie karbońskim na lądzie dominowały paprotniki.. Podaj nazwy tkanek oznaczonych na schematach cyframi 1-4 i określ funkcję tkanki oznaczonej cyfrą 4.Na rysunku przedstawiono fragment budowy anatomicznej korzenia.. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008.Anatomiczna budowa plemnika obejmuje: główkę - to w niej zawarte jest jądro komórkowe i akrosom, który wytwarza enzymy hydrolityczne umożliwiające wniknięcie plemnika do komórki jajowej.. Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez łodygę moczarki kanadyjskiej - rośliny, której pędy znajdują się w toni wodnej.. Podaj po dwie morfologiczne i anatomiczne cechy budowy liścia stanowiące przystosowanie do przeprowadzania procesu fotosyntezy..

elementy budowy igły sosny jako przystosowania rośliny do ży.

Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki do środowiska wodnego.. 1.Za kilka dni rozpocznie się matura 2013.. U dorosłego ma on średnio 6 m. Znajdz odpowiedz: zaloguj zarejestruj.. Na podstawie: K. Grykiel, G. Halastra-Petryna, E. Mazurek, B. Potulska-Klein, Tablice biologiczne, .. Proszę to ważne, mam teraz sprawdzian.. Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki do środowiska wodnego.Filogeneza.. 4.na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną ryb nazywa i wskazuje położenie płetw opisuje proces wymiany gazowej u ryb na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmu edukacyjnego omawia czynności życiowe ryb przyporządkowuje wskazany organizm do ryb na podstawie znajomości ich cech charakterystycznych wyjaśnia, na czymZadanie 15 Na podstawie schematów podaj .. Źródło: Englishsquare.pl Sp.. Ze względu na małą liczbę dowodów kopalnych (głównie skamieniałości utrwalonych w mulistych osadach), nie można jednoznacznie określić jak przebiegała ewolucja owadów..

Na podstawie: Biologia.

2020-12-21 09:26:32 1.Zadanie 5.. Na dolnej stronie sercowatego przedrośla powstają rodnie i plemnie.. Najważniejsze spośród nich to: aerodynamiczny kształt; kończyny przednie przekształcone w skrzydła; asymetryczne pióra; pneumatyczne kości (wypełnione powietrzem)Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez łodygę moczarki kanadyjskiej - rośliny, której pędy znajdują się w toni wodnej.. Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI .. -na podstawie obserwacji żywego ślimaka wyróżnia te cechy jego budowy, .. żywe okazy ślimaków lądowych różnych gatunków,preparat budowy anatomicznej winniczka, podręcznik, zeszyt ćwiczeń,plansza .Przystosowanie ryb do życia w wodzie - narządy oddechowe: skrzela - mają łuski ułożone dachowato - śluz zmniejszający tarcie - struna grzbietowa ciemniejsza od brzusznej - ubarwienie ochronne, obronne, odstraszające - płetwy -- ogonowa,-- grzbietowa-- odbytowa Parzyste: brzuszne, piersiowe - nieruchome połączenie głowy z tułowiem - opływowy kształt ciała - oczy bez powiek .Przystosowania tasiemca do pasożytniczego trybu życia: - spłaszczone ciało - ciało owalne, wydłużone - dostosowane do kształtu jelita człowieka - posiadanie oskórka/naskórka chroniącego przed kwasem solnym i enzymami trawiennymi - specjalne narządy czepne, które umożliwiają tasiemcowi zaczepienie się do jelit żywiciela - są obupłciowe - wystarczy jeden osobnik do .A..

... wskazując cechę budowy liścia potwierdzającą wybór.

B. Jądro komórkowe znajduje się w interfazie,Na schematach przedstawiono dwuwarstwę lipidową (A) i budowę cząsteczki fosfolipidu (B) na przykładzie fosfatydylocholiny, której jeden łańcuch jest nienasycony.. Odpowiada za wchłanianie do krwiobiegu składników odżywczych z pokarmu, rozprowadzanie ich po całym organizmie i wykorzystywanie ich w procesach niezbędnych do życia.Na ilustracji przedstawiono jądro komórkowe.. U paproci występują dobrze wykształcone tkanki przewodzące.. (w tym dwa introdukowane).. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez łodygę moczarki kanadyjskiej - rośliny, której pędy znajdują się w toni wodnej.. Wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki kanadyjskiej do .Jelito cienkie to najdłuższy odcinek układu pokarmowego.. Morfologia, t. 1., Warszawa 2011, s. 206. .. Wymień dwie funkcje liścia i korzystając z rysunku, podaj, na czym polega przystosowanie w jego budowie anatomicznej do pełnienia każdej z nich.Na schematach przedstawiono w uproszczeniu budowę anatomiczną korzenia i łodygi rośliny okrytonasiennej.. Cienka skórka pozwala na sprawniejszą wymianę gazową.Opanowanie lądu przez rośliny odbywało się ewolucyjnie, stopniowe, w wyniku przystosowań ich budowy morfologicznej i anatomicznej; Paprotniki są organowcami właściwymi, dlatego też ich przystosowanie do lądowego trybu życia jest wystarczające, by mogły zasiedlać wszystkie strefy kuli ziemskiej (jak napisane wyżej w pkt 5.- prócz .Na podstawie powyższych informacji podaj, ..

Podaj numery dwóch zdań, w których przedstawiono przystosowania paproci do lądowego trybu życia.

Są to rośliny o budowie uproszczonej do poziomu organizacji roślin plechowatych, a ich jedynymi wyróżnialnymi organami są zredukowane kwiaty oraz korzeń, co .Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez łodygę moczarki kanadyjskiej - rośliny, której pędy znajdują się w toni wodnej.. Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku .Na podstawie: A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika.. Na podstawie powyższego tekstu podaj po jednym przykładzie przystosowania budowy skóry do: ochrony organizmu przed utratą wody; ochładzania organizmu w upalny dzień lub podczas wysiłku fizycznego.PRZYSTOSOWANIA W BUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ RYB DO ŻYCIA W WODZIE:-opływowy kształt ciała (bocznie spłaszczone ciało maja ryby żyjące w toni wodnej, pływają szybko i są bardzo zwrotne np. leszcz, karaś pospolity ; grzbieto-brzusznie spłaszczone ciało mają ryby żyjące przy dnie np. miętus, płaszczki ; ciało wstęgowate mają ryby żerujące w mule lub głębinach, pływają one .Jakie przystosowania sosny do życia w środowisku ubogim w w wodę możemy zaobserwować na podstawie budowy anatomicznej igły.. Mamy odpowiedzi na 234 657 pytan!. Martin, Biologia, Warszawa 2007. a) Podaj nazwy oraz funkcje tkanek oznaczonych na rysunku literami A i B. b) Spośród cech budowy korzenia widocznych na rysunku podaj jedną, która świadczy o tym, że zilustrowano na nim budowę pierwotną tego organu.Przystosowania ptaków do lotu - szereg cech anatomicznych, morfologicznych i fizjologicznych umożliwiających ptakom lot.. Edukacja;Ilustracja interaktywna przedstawiająca przekrój poprzeczny blaszki liściowej bzu czarnego, rozwijającego się w różnych warunkach świetlnych.. Ptaki w toku ewolucji wykształciły wiele przystosowań do lotu.. Jądro komórkowe znajduje się w fazie M, ponieważ 1. widoczne są chromosomy.. Najstarsza znana skamieniałość należąca bezsprzecznie do owada, Rhyniognatha hirsti, pochodzi z osadów datowanych na wczesny dewon, około 396 mln lat, jednak owady prawdopodobnie wyodrębniły .Przystosowanie ślimaków do życia na lądzie.. podaj na podstawie ilustracji dwa przystosowania budowy anatomicznej płonnika do życia na lądzie sformułuj problem badawczy dla przedstawionego doświadczenia.Na podstawie: E.P.. Dla maturzystów, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z biologii, publikujemy zadania, zbliżone do tych, które mogą rozwiązywać w maju.Podaj wszystkie Parki Narodowe w Polsce i gdzie leżą w jakich miastach są położone..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt