Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2020

Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na s…


Czytaj więcej

Jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela kontraktowego

1982 poz. 19) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. wCel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 01.09.2016 - 31.01.2017 Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z półroczną hospitacją dotyczącą przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. WSTĘPProjekt oceny opiekuna stażu o przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.8.. Stanowi dotychczasowe podsumowanie real…


Czytaj więcej