Napisz czy woda jest odpowiednim środkiem gaśniczym dla palącego się sodu. uzasadnij odpowiedź
W trakcie gaszenia wydzielają się gazy, które są szkodliwe dla zdrowia.. 2010-08-03 11:22:45 Podaj przykłady, kiedy pożaru nie można gasić wodą.. Działania gaśnicy nie można przerwać.Należy pamiętać o tym, żeby do gaszenia pożarów użyć odpowiednich środków.. Zawiera ok 15 l wody gaśnica pianowa - należy wbić zbijek i odwrócić do góry dnem.. Do jej niewątpliwych zalet należą ogólna dostępność i niewysoki koszt jej pozyskania.. Zawiera ok 15 l wody Gaśnica halonowa Wypełniona cieczą o bardzo niskiej temperaturze parownia.. Stężenie inertujące azotu odczytane z rysunku 3 wyniosłoby 40 % obj.. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie tzw. czworokąta spalania, jak i odpowiednich warunków do jego podtrzymania: .. Dlatego wodą nie wolno gasić: - ciał wchodzących w reakcje z wodą w wyniku których wytwarzają się palne, wybuchowe gazy (np. karbidu), - cieczy łatwopalnych lżejszych od wody, np. nafty,W pożarnictwie stosowane są różne substancje, bezpośrednio odpowiadające za likwidację procesu spalania.. Woda jest najpowszechniejszym i najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym, nie nadaje się .Niestety woda jako środek gaśniczy posiada też wady, jak przewodzenie prądu, czy reakcje z niektórymi materiałami.. Doskonale nadają się do gaszenia płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń.Czy spowodowanie zanieczyszczenia proszkiem gaśniczym - chemicznie sola fosforową jest dopuszczalne i nie spowoduje uszkodzeń elektroniki..

Poza tym jest zewzględu naswoje właściwości efektywnym środkiem gaśniczym.

Obecnie wycofuje się z użycia gaśnice halonowe.. Powodzenie akcji gaśniczej zależy przede wszystkim od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu.. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne używana do gaszenia większości grup pożarów.. Wodą nie można gasić urządzeń elektrycznych, ciał które w kontakcie z wodą są łatwopalne oraz ciał palących się w wysokiej temperaturze Takie same pomiary można przeprowadzić dla mieszanin powietrze gaz palny .Efektem gaśniczym jest przede wszystkim schładzanie poprzez odbieranie dużych ilości ciepła ze źródła pożaru (z jednego litra wody powstaje 1700 litrów pary wodnej).. Dzięki temu odetniesz dopływ tlenu do ognia.Piany gaśnicze, Gazowe środki gaśnicze, Proszki gaśnicze, Woda W dalszym ciągu woda (H 2 O) ze względu na swoją dostępność oraz niską cenę nadal jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych środków gaśniczych.. Jest gazem palnym - czysty, spala się bladoniebieskim płomieniem, ale nie podtrzymuje palenia.Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.Jego gęstość, wynosząca 1,9768 g/l w warunkach normalnych jest 1,53 razy większa od gęstości powietrza..

Środkiem gaśniczym jest tutaj dwutlenek węgla będący gazem obojętnym.10.

materiał palny; utleniacz; źródło energii cieplnej koniecznej do zapalenia materiału palnego.Wodór jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, słabo rozpuszczalnym w wodzie, pierwiastkiem o najmniejszej gęstości, około 14 razy lżejszym od powietrza.. Woda w zetknięciu z ciałem o wysokiej temperaturze pobiera z niego duże ilości ciepła.Paląca się odzież: - podciąć nogi; - zdusić ogień kocem, ale nie zarzucać koca na głowę (chyba, że też się pali), bo możemy spowodować zatrucie poszkodowanego; - lać wodą jeśli jest i dopiero potem zdjąć odzież, - jeżeli wody nie ma w pobliżu to zdjąć jak najszybciej odzież;Podręczny sprzęt gaśniczy jest to sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie służący do zwalczania pożarów w początkowej fazie (w zarodku) hydronetka - przenośny pojemnik wyposażony w zbiornik, pompkę tłoczną i wężyk z prądowniczką.. Koc gaśniczy Wykonany z tkaniny niepalnej o powierzchni ok. 2 m2.Niestety woda jako środek gaśniczy posiada też wady, jak przewodzenie prądu, czy reakcje z niektórymi materiałami.. Właściwości wody jako środka gaśniczego polegają w szczególności na:Srodki gasnicze: - woda - woda pobiera z ciala palacego sie duze ilosci ciepla, obniza temperature i uniemozliwia dalsze palenie sie, przy zetknieciu z ogniem zamienia sie w pare wodna, wyperia z ogniska pozaru powietrze..

Innym skutecznym sposobem jest przykrycie palącego się mokrym kocem, peleryną czy też płaszczem (patrz: ilustracja 3).

2009-06-14 16:57:46 jak się rozjaśnia włosy za pomocą wody utlenionej?. Środki gaśnicze Środki gaśnicze stosuje się zależnie od rodzaju pożaru tzn., że nie każdy środek jest przydatny do gaszenia każdego pożaru.Czy można się masturbować za pomocą wody?. Tak więc do pożarów z grupy A używana jest woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, do grupy B piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon, natomiast do grup C i E proszek gaśniczy, dwutlenek węgla oraz halon.Wyróżnia się jeszcze dwa rodzaje gaśnic, ze względu na rodzaj substancji gaśniczej.. Istnieją także agregaty gaśnicze złożone z jednej lub większej liczby dużych gaśnic zaopatrzonych we wspólną dyszę i umieszczonych na dwukołowym podwoziu oraz zestawy gaśnicze na wózku trolley2 .Właściwości wody jako środka gaśniczego Woda bywa mocno rozpowszechnionym środkiem gaśniczym.. Gaśnica wodna mgłowa idealnie nadaje się do gaszenia dokumentów, dzieł sztuki, ale również do gaszenia człowieka.. Unikatowa technologia wytwarzania z niej ekologicznej mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru..

Jest ono czterokrot-nie wyższe wporównaniu ze wszystkimi pozostałymi cieczami niepalnymi ...To wyjątkowy typ gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest woda zdemineralizowana.

Gaśnice śniegowe.. Dlatego wodą nie wolno gasić: - ciał wchodzących w reakcje z wodą w wyniku których wytwarzają się palne, wybuchowe gazy (np. karbidu), - cieczy łatwopalnych lżejszych od wody, np. nafty,Środki gaśnicze i ich przeznaczenie: · Grupa A - środki gaśnicze stosowane do palących się przedmiotów stałych.. Jej działanie opiera się przede wszystkim na wysokiej zdolności odbierania ciepła i parze wodnej, która rozrzedza powietrze w środowisku, w którym powstaje i wypiera w ten sposób tlen.Środkiem gaśniczym jest woda….. Wybór związany jest z określeniem jak cenny jest dla nas przedmiot gaszony.. Pkt 1.. Należy dobrać gaśnicę o dopuszczalny zakresie napięcia elektrycznego.. Jest to duży atut, ponieważ żadna dotychczas produkowanych gaśnic nie była w pełni bezpieczna przy gaszeniu człowieka.Woda jest najczęściej używanym środkiem gaśniczym, ponie-waż jest ona prawie wszędzie dostępna oraz relatywnie tania.. Po użyciu gaśnic wodnych lub pianowych miejsce, w które podawaliśmy środek (a które nie było objęte bezpośrednim działaniem płomieni) wystarczy po prostu wymyć wodą z detergentem.WODA (tlenek wodoru, oksydan) jest najpowszechniejszym i zarazem najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym w prawie każdym rejonie świata.. Woda posiada wysokie ciepło parowania.. Charakterystycznym procesem, który towarzyszy procesowi spalania materii stałej, jest proces żarzenia się, czyli wytwarzania się żaru, który również jest niebezpieczny dla zdrowia.Woda odparowuje w trakcie gaszenia a środek gaśniczy podawany jest w konkretnym kierunku bez ryzyka rozpylenia na inny obszar.. Gaśnice śniegowe (nazwa fachowa to gaśnica C02) zawierają dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężenia osiąga temperaturę - 78 stopni i na płonącej powierzchni osadza się w postaci tzw. suchego lodu (stąd nazwa gaśnica śniegowa).Jest to najmniejsze stężenie gazu gaśniczego w mieszaninie powietrze pary cieczy gaz gaśniczy, przy którym płomień nie rozprzestrzenia się w mieszaninie dla dowolnego stężenia par palnych.. Każda z nich ma inne działanie.. Dwutlenek węgla rozpuszcza się dość dobrze w wodzie, daje się łatwo skroplić ze względu na stosunkowo wysoką temperaturę krytyczną (304,5 K).woda jest najpopularniejszym środkiem gaśniczym ze względu na swoją dostępność, w wyniku zetknięcia się wody z pożarem wytwarza się para wodna, która pobiera ogromne ilości ciepła.. Pkt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt