Napisz sprawozdanie z przebiegu zdarzeń
PROSZE POTRZEBUJE NA JUTRO !. 2014-09-15 16:58:24 Zapisz w punktach plan zdarzeń przedstawionych w tekście sprawozdanie z kuligu 2016-02-23 07:50:28 Załóż nowy klubPrawda: przebieg wydarzeń zgodnie z prawdą, wypowiedź świadka lub uczestnika zdarzeń, informowanie o faktach, zwięzłe, rzeczowe, jasne, fakty ułożone chronologicznie, wstęp zawiera okoliczności wydarzenia, w zakończeniu można podać swoją ocenę zdarzeń, informacje: kto, kiedy, gdzie, dlaczego, po co?, Fałsz: wydarzenia nie muszą być zgodne z prawdą, nie trzeba być .Napisz ktoś sprawozdanie z kuligu.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Sprawozdanie to relacja z wydarzeń, opis tego, co się przeżyło.. Spektakl ten miał miejsce w Konińskim Domu Kultury.Dzień dobry.. Sprawozdanie kończymy podsumowaniem.. Jak napisać raportW sprawozdaniu istotny jest przebieg wydarzeń, ten musi zostać zaprezentowany zgodnie z chronologią.. Z GÓRY DZIĘKUJE !. Zanim zaczniemy pisać sprawozdanie, powinniśmy dokonać gradacji faktów, tak by te najważniejsze nie zostały zepchnięte na koniec materiału, ani nie .Cel: Nauczę się pisać sprawozdanie.. Częstotliwość raportu bywa różna, może być dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny itd., w zależności od zapotrzebowania..

napisz opowiadanie z dialogiem.

Jako odpowiedź trzeba podać hasło (dokładnie jeden wyraz).. Wiernie relacjonuje się w nim przebieg zdarzeń, informuje o spostrzeżeniach i obserwacjach.Sprawozdanie to forma wypowiedzi, której celem jest szczegółowe zdanie sprawy z czegoś.. 2011-12-15 19:57:16NAPISZ SPRAWOZDANIE Z LEKTURY KRZYŻACY !. Przygotuj najpierw swój dzienniczek praktyk.. Napisz szczegółowy plan wydarzeń z punktami do książki KłamczuchaMając na uwadze dobrodziecka przekraczającego po raz pierwszy próg przedszkola został wpro.Scrooge i Cratchit Geneza dzieła.. 2013-02-28 16:57:31 Napisz sprawozdanie z filmu "Szatan z siódmej klasy" 2016-12-16 14:28:07Zadanie: napisz sprawozdanie z lektury pt quot ogniem i mieczem quot pamiętając o tym, że w sprawozdaniu powinny .. Może mieć charakter ustny lub pisemny.. 30 września pojechaliśmy z klasą na wycieczkę do Malborka.Można napisać sprawozdanie z wycieczki szkolnej, z zawodów, z dyskoteki szkolnej, z lektury, ze sztuki teatralnej, z dyskusji.. Sprawozdanie ze ślubu należy napisać tak jak inne sprawozdania reportażowe, tzn. napisać gdzie, kiedy i o której ślub miał miejsce, wskazać uczestników (państwo młodzi, świadkowie, rodzice, goście), napisać kto udzielił ślubu, podać przebieg zdarzeń (prawdopodobnie: przyjazd pod kościół, wejście, msza /o czym ksiądz mówił/, przysięga /jakie były .Kiedy piszemy sprawozdanie np. z filmu, liczy się kolejność zdarzeń, dlatego fakty przedstawione są w kolejności chronologicznej..

Inny przykład: Piszemy sprawozdanie z wycieczki.

Wymień uczestników sytuacji, którą relacjonujesz.. Oto przykład: Dzień Matki w naszej klasie (sprawozdanie z przygotowań i przebiegu uroczystości klasowej) Najpierw na specjalnym zebraniu bardzo starannie zaplanowaliśmy spotkanie w klasie z naszymi mamami.7 .. Istnieje kilka - Najlepsze-porady.pl - tutaj znajdziecie najlepsze darmowe porady, ciekawe pomysły oraz informacje jak coś zrobić, jak naprawić, jak ugotować, jak sprawdzić.Sprawozdanie powinno przedstawiać przebieg wydarzeń w sposób jasny i odwoływać się do najważniejszych faktów.. Powinien jednak być zdecydowanie rzetelny, konkretny i na temat.. Jeśli jednak nie musiałeś go prowadzić, a w czasie wykonywania powierzonych Ci obowiązków nie zrobiłeś sobie notatek - teraz jest na to czas.Sprawozdanie powinno, więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu, a także opinię autora .. - napisali organizatorzy z Lepszego Elbląga.Pobierz: napisz sprawozdanie z akcji charytatywnej szlachetna paczka.pdf Walczymy w nim o zmianę w życiu dzieci, które nie wierzą w siebie i zmagają się z trudnościami w szkole.Dnia 23.XI .następnie chronologicznie relacjonowany jest przebieg wydarzeń.. Będzie on podstawą do napisania odpowiedniego sprawozdania.. SPRAWOZDANIE Sprawozdanie to forma wypowiedzi, za pomocą, której przedstawiamy fakty, czyli wydarzenia mające miejsce w rzeczywistości..

Określ, czego dotyczy Twoje sprawozdanie.

Sprawozdanie reportażowe - z wycieczki, ze zdarzeń życiowych, rozgrywki sportowej.. Dnia 21 stycznia 2011 roku nasza szkoła zorganizowała dla klas szóstch wyjazd na przedstawienie teatralne pt. "Ten Obcy".. Tytuł; („Sprawozdanie z …"); 2.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:PROTOKOŁY, SPRAWOZDANIA, NOTATKI SŁUŻBOWE Protokół jest sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty Rodzaje protokołów: • protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzany jest przy przekazywaniu rzeczy i spraw, zawarte są w nim informacje o przekazywanych sprawach i warto­ściach materialnych, np. ilość .Pisanie sprawozdania nie jest takie trudne jak się wydaje.. • Z zaciekawieniem oglądaliśmy eksponaty.Napisz sprawozdanie Noego z potopu..

Podaj prawidłową odpowiedź na pytanie „Sprawozdanie z przebiegu zdarzeń".

Protokołem nazywa się ponadto dokument, który relacjonuje przebieg jakichś zdarzeń i potwierdza przeprowadzone czynności (np. protokół zdawczo-odbiorczy).. Podaj czas i miejsce wydarzenia oraz jego przyczyny.. Najważniejsze cechy sprawozdania to: obiektywizm, chronologia, przejrzystość, konkretność, rzeczowość.Sprawozdanie z przebiegu zdarzeń.. Głównym celem sprawozdania jest wierne i dokładne zrelacjonowanie faktów i wydarzeń, których było się świadkiem lub w których się uczestniczyło.. Opowiedz dokładnie o przebiegu zdarzeń w takiej kolejności, w jakiej występowały, czyli chronologicznie.. Sprawozdanie zawiera zarówno dokładne informacje o zdarzeniu i jego przebieg, jak i opinię autora.. Sprawozdawca musi brać udział w zdarzeniach lub ich naocznym świadkiem.. Wykreśl zdania, które nie powinny się znaleźć w sprawozdaniu z wizyty w muzeum.. Układ, czyli budowa sprawozdania 1.. Uwzględniamy czas, miejsce i uczestników wydarzenia.. Wystarczy, że nauczymy się określonego schematu i będzie nam dużo prościej.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Nie należy umieszczać w nim zbyt wielu komentarzy odnoszących się do własnych odczuć.. Elementy .2016-08-05 15:18:47; Czy byłeś kiedyś na turnieju .Sprawozdanie z III Turnieju Rycerskiego pod Wieżycą we wsi Oleśnica 18.07.2015. odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze II Regionalny Turniej Warcabowy.. UKŁAD: 1.Tytuł; 2.Tło opisywanego wydarzenia; 3.Chronologicznie uporządkowany przebieg zdarzeń; 4.Podsumowanie, ocena wydarzeń; 5.Własnoręczny podpis; 6.Miejsce i data.Może zawierać sprawozdanie z jakiejś akcji operacyjnej, wycieczki lub innego zdarzenia.. Przedstaw tylko te informacje, które są najistotniejsze.Sprawozdanie to chronologicznie uporządkowana relacja z wydarzeń.. W sprawozdaniu szczegółowo zdaje się relację z jakiegoś wydarzenia, które zostało już zakończone.. To inaczej relacja świadka lub uczestnika.. Bardzo ważne jest zachowanie obiektywizmu.. Jak napisać protokół?Przydatność 75% Napisz sprawozdanie z wycieczki do teatru .. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy.. Składa się ono z następujących części: a) informacyjnej (co się zdarzyło, kiedy i gdzie wydarzenia miały miejsce, kto w nich uczestniczył), b) krytycznej (twój komentarz, opinia o tym, co ci się podobało, co zwróciło twoją uwagę).. Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Rozpoczęło się.. Zapro…W imieniu kikora napisz sprawozdanie ze spotkania Aliny z Balladyną.Udowodnij że znasz treść; Wyobraź sobie że znalazłaś się w baśnioborze; Wyobraź sobie, że spotkałaś fauna i idziesz idziecie do zamku.. Powinien uważnie obserwować przebieg zdarzeń, aby je potem dokładnie, rzeczowo opisać.W sprawozdaniu uważny obserwator rejestruje przebieg zdarzeń i komentuje je (ocenia).. Możemy krótko ocenić przedstawione wydarzenie, podkreślić jego rangę, ocenić, na ile i dlaczego było ważne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt