Na podstawie ilustracji i i iii wskaż poprawne dokończenie każdego zdania
Przejście do ekranu rzeczywistego przedstawiającego elektroskop stojący na blacie.. Gleby wykorzystywane są przez człowieka pod uprawę roślin.Przejście ekranu do animacji z rysunkami przedstawiającymi dwa rodzaje elektroskopów.. B. miedziany garnek.. Najazd kamery na ręce demonstratora pocierającego pręt winidurowy o sukno.Wskaż poprawne dokończenie zdania (1 pkt.). 17Na podstawie klimatogramów sporządzonych dla dwóch polskich stacji meteorologicznych oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w miejscu, w którym silniej zaznaczają się kontynentalne cechy pokaż więcej.. zad.1 wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi Jakie cechy są przystosowaniem ptaka do lotu?. (0-2 pkt.). 6 Zadanie.. B. tlenku krzemu(IV) z kwasem siarkowym(VI).. Postacie przedstawione na ilustracji .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przedstawiona ilustracja ukazuje C. pocztówkę.. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ.. Wybierz odpowiedź A lub B lub C oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.. 🎓 Na podstawie ilustracji wskaż poprawne - Zadanie 3: Historia 5 - strona 91 🎓 Herby widoczne na wizerunku władcy świadczą o tym, że panował on: Odpowiedź na zadanie z Historia 5Na podstawie ilustracji wskaż poprawne.. Ten organizm jest jednym ze składników planktonu.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia..

Na podstawie ilustracji I-III wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.

Atom żelaza posiada 26 elektronówNa pierwszej ilustracji znajduje się żaglowiec szkolny.. Dokończ zdanie.. Liczba masowa żelaza F 56 26 e wynosi 56, 6.. 3 Zadanie.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Wskaż poprawne odpowiedzi dotyczące budowy atomów żelaza F 56 26 e.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Na listkach i pręcie pojawia się ładunek ujemny.. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Po przeprowadzeniu doświadczenia, można jedynie zidentyfikować Zad.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Statek może płynąć dzięki sile wiatru, która napiera na rozłożone żagle w kształcie prostokątów, trójkątów lub trapezów.. Postać przedstawiona na ilustracji to [x] A. Giuseppe.. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie I lub II lub III.. D. dysproporcjonowania tlenku krzemu(IV).. C. Franciszek Salezy Potocki.. I rozbioru.. 2011-09-15 17:32:57 Wskaż poprawne dokończenie zdania : 2011-10-23 16:36:40 Wskaż poprawne dokończenie zdania .. Na przeważającej części Niziny Mazowieckiej występuje krajobraz przemysłowy / rolniczy.. B. Zygmunt III .Na schemacie I przedstawiono reakcję kondensacji dwóch cząsteczek glukozy (monomeru), w wyniku której powstaje disacharyd, a na schemacie II - dwa disacharydy, z których każdy zbudowany z dwóch różnych monomerów.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia..

🎓 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.

Nowo odkryty gatunek planktoniczny Stosunkowo niedawno naukowcy odkryli nowy gatunek organizmu jednokomórkowego, który zamieszkuje Ocean Atlantycki.. III rozbiór Rzeczpospolitej B. utworzenie Legionów Polskich we Włoszech C. powstanie Kościuszkowskie D. powstanie Księstwa Warszawskiego Zadanie 5.. B. Adam Poniński.. od Nadia180 12.03.2019 Zaloguj się by dodać komentarz Odpowiedź .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Atom żelaza posiada 26 neutronów, 3.. Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania (3 pkt.). Atom żelaza posiada 30 protonów walencyjnych, 4.. Atom żelaza posiada 26 protonów, 2.. 5 Zadanie.. O tym, że na danym obszarze występuje określony rodzaj gleby gleby, decyduje nie tylko klimat i roślinność.Ważną rolę w procesie glebotwórczym procesie glebotwórczym odgrywają też takie czynniki, jak: skała macierzysta, woda, zwierzęta i inne organizmy oraz rzeźba terenu i działalność człowieka.. A. Henryk Walezy.. Zadanie premium.. C. Franciszek Salezy Potocki.. B. II rozbioru.. B. Adam Poniński.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 3.. 2011-09-15 17:32:57 wskaż poprawne dokończenie zdania : 2013-11-27 18:08:31 Wskaż poprawne dokończenie zdania .. 2013-10-16 18:42:43Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Igiełka magnetyczna na pewno nie zmieni swojego położenia, jeśli zbliżymy do niej A. żarówkę podłączoną do baterii..

Wybierz poprawne dokończenie zdania.Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. 🎓 Na podstawie ilustracji wskaż poprawne dokończenie - Zadanie 1: Bliżej historii 3 - strona 98 🎓 1.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. C. krzemianu(IV) sodu z kwasem chlorowodorowym.. C. Franciszek Salezy Potocki.. D. Stanisław August Poniatowski.. Zadanie 10.. Kwas krzemowy(IV) o wzorze sumarycznym H₂SiO₃ można otrzymać w wyniku reakcji: A. tlenku krzemu(IV) z wodą.. Pierwszym polskim królem wybranym zgodnie z zasadami wolnej elekcji został .. Obok to samo tylko teraz ładunek dodatni.. „Myślę, więc jestem" - to słowa, które wypowiedział: A. Kartezjusz.. Im większa liczba żagli, tym szybciej płynie żaglowiec.Druga ilustracja przedstawia elektrownię wiatrową.Grupa A | stro na 10 z 20 B. 18,5°C.. Wskaż element, który nie był skutkiem wojny stuletniej: - Zniszczenia na terenie Francji - Zwycięstwo dynastii Walezjuszy - Początek wojen husyckich - Usunięcie (prawie całkowite) Anglików z Europy .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. daj 1 argument na uzasadnienie Twojego zdania.. Atom żelaza posiada 30 neutronów, 5.. Z nami możecie sprawdzić, jak poszła Wam matura 2015 z WOS rozszerzona.przygotowano zestaw doświadczalny przedstawiony na ilustracji..

I. Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Na podstawie mapy wykonaj polecenia.. C. aluminiowy .werap6.. D. Stanisław August Poniatowski.. C. Galileusz.. 16/2 = 8 -10/2 = -5 -3 0 100 Liczby całkowite to liczby, których możesz używać do numerowania czegoś (1, 2, 3 i tak dalej, nie numeruje się na przykład 0,5, 2/3), liczby do nich przeciwne (-1, -2, -3 i dalej) oraz 0.Na podstawie ilustracji przedstawiającej relief na steli1 wykonaj polecenie.. Gleby w Polsce .. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. D. Stanisław August Poniatowski.. C. z miedzi.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Wybierz poprawne dokończenie zdania.. C. Rdzenna ludność północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej to Kurpie / Słowińcy.. - Zadanie 5: Bliżej historii 2 - strona 29Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. b) Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi A. Pobierz png.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Na podstawie ilustracji wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.. Mapka przedstawia ziemie polskie w okresie: A.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. B. Adam Poniński.. Drzewem charakterystycznym dla zbiorowiska leśnego, które w Polsce występuje między innymi na brzegach opisanego jeziora, jest A. buk.1.. Eten (etylen)B. Na północny zachód od Warszawy rozciąga się malownicza Puszcza Piska / Kampinoska.. brak zębów obecność worków powietrznych kości wypełnione powietrzem silnie rozwinięte mięśnie piersiowe kończyny przednie w postaci skrzydeł brak gruczołów potowych zapłodnienie wewnętrzne Zad.2 Wskaż poprawne dokończenie każdego z .Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Stela zwycięstwa króla Akadu Naram-Sina, III tysiąclecie p.n.e. Na podstawie: Sztuka świata, t. 1, Warszawa 1989, s. 195.. 58 Przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Przeczytaj tekst źródłowy i wskaż poprawną odpowiedź.. Zadanie.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. C. III rozbioru.. Obudowy takie nie mogą być wykonane A. ze szkła..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt